jan 30

Nå kan du kjøpe Sildenafil online

Sildenafil Actavis er en rimelig potensmedisin som er godkjent for salg i Norge. Det betyr at det når er mulig å bestille generisk Viagra og du kan helt lovlig kjøpe Sildenafil Actavis på nett. I skrivende stund er Sildenafil Actavis den eneste godkjente «kopien» av Viagra og du kan spare over 1000 kroner på en eneste bestilling.

Du kan kjøpe Sildenafil Actavis på nett og det helt lovlig

Det er faktisk helt lovlig å kjøpe Sildenafil Actavis på nett. Men, det betinger at en del vilkår må være oppfylt. Blant annet kan potesmedisiner og andre legemidler kun importeres til privat bruk, du må bestille Sildenafil Actavis fra en aktør som driver med godkjennelse fra myndighetene i et EU/EØS land, du må ha fylt 18 år og legemiddelet du kjøper må være foreskrevet a en godkjent lege. Alle disse kravene oppfylles dersom du kjøper Sildenafil Actavis eller andre potensmedisiner fra de to nettbaserte helsetjenestene omtalt nedenfor.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Konkurransedyktige priser og lovlig bestilling

Fra nettklinikken kan du bestille Sildenafil Actavis til konkurransedyktige priser og minst like viktig. Du kan bestille potensmedisiner helt lovlig og med visshet om at du får riktig behandling. Begge de nevnte helsetjenestene tilbyr nemlig legekonsultasjon og resept inkludert i prisen og legekonsultasjonen er viktig for at du skal kunne få en trygg og riktig behandling. Du finner all nødvendig informasjon på nettsidene til disse helsetjenestene, men vi nevner kort at din bestilling vil bli sendt fra et EU-godkjent apotek og ankomme i en diskret forpakning.

9 av 10 driver ulovlig

Tall fra myndighetene indikerer at 9 av 10 såkalte nettapotek driver ulovlig, men tallene er dessverre enda høyere. Du bør med andre ord være forsiktig når du skal kjøpe Sildenafil Actavis og andre potensmedisiner på nett, både fordi du risikerer å bryte loven og fordi du risikerer å ende opp med falske og skadelige potenspiller. Kjøp aldri potensmedisiner eller andre legemidler fra et nettsted som ikke tilbyr legekonsultasjon og som ikke opplyser om hvilke myndigheter som har godkjent deres virksomhet.

Sildenafil Actavis vs Viagra

Mange søker på frasen Sildenafil Actavis vs Viagra og svaret på det spørsmålet er forholdsvis enkelt- Sildenafil Actavis er en godkjent generisk variant av Viagra som inneholder det samme virkestoffet (Sildenafil Citrate) og den samme mengden som originalen. Effekten fra disse potensmedisinene vil med andre ord være nøyaktig den samme og den eneste forskjellen er prisen. Kort oppsummert kan du spare en del penger på å kjøpe Sildenafil Actavis.

Om dette legemiddelet

Sildenafil Actavis er som nevnt en generisk Viagra og dette er i skrivende stund den eneste generiske varianten som er godkjent. Sildenafil Actavis kan med andre ord ikke sammenlignes med andre såkalte generiske varianter som for eksempel Kamagra og Viagra proffesional. De to sistnevnte er nemlig ulovlige potensmedisiner som ikke er underlagt vestlige krav til kvalitetskontroll. Sildenafil Actavis fremstilles for øvrig i Irland og det under EU sine strenge krav til produksjon av legemidler.

På nettsidene til de to helsetjenestene hvorfra du kan bestille Sildenafil Actavis finner du informasjon om dosering, mulige bivirkninger, utsatte grupper som ikke bø benytte dette legemiddelet, med mer. Vi nevner kort at Sildenafil Actavis vanligvis virker innen 30 minutter og at effekten vil vare i 4-5 timer. Når det gjelder dosering kommer denne potensmedisinen i doser a 25, 50 og 100 mg. 25 mg gram anbefales for personer som er sensitive mot medisiner, mens 50 mg anbefales for personer som tidligere ikke har benyttet Viagra eller Sildenafil Actavis.

 

Våre kilder:

 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/sildenafil-actavis-588293
 • http://www.rxlist.com/viagra-drug/consumer-uses.htm
 • http://www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=920
 • http://www.lommelegen.no/artikkel/viagra-mot-ereksjonssvikt
 • http://www.drugs.com/cdi/sildenafil.html
jan 20

Bivirkninger knyttet til Levitra

Levitra er en hurtigvirkende potensmedisin som er reseptbelagt. Som for alle andre legemidler kommer Levitra med en risiko for bivirkninger, men for friske mennesker anses dette som en meget trygg behandling av impotens og Levitra anbefales gjerne til eldre menn og/eller menn med underliggende helseproblemer som for eksempel diabetes.

Dersom du ønsker å kjøpe Levitra på nett finner du informasjon om et trygt og lovlig alternativ i denne artikkelen og i denne artikkelen kan du lese om Levitra smeltetabletter Unngå for all del ulovlige nettapotek som selger falske potensmedisiner som kan være meget skadelige. Her finner du tips om bestilling av andre potensmedisiner

For trygg og effektiv behandling av impotens

Alle de godkjente potensmedisinene anses som en trygg og effektiv behandling av impotens, vel å merke for friske mennesker. Det gjelder også Levitra som virker godt også i små doser. Det fordi virkestoffet i Levitra som heter Vardenafil er effektivt i små doser. Levitra kommer derfor i mindre doseringer enn Cialis og Viagra, noe som gir en redusert risiko for bivirkninger. Dette er årsaken til at Levitra gjerne anbefales for eldre menn og for menn med underliggende helseproblemer, men likevel er det ikke alle som bør benytte denne potesmedisinen. Her kan du lese mer om hvem som ikke bør bruke Levitra.

Milde bivirkninger som går over

De aller fleste bivirkninger knyttet til bruk av Levitra er milde og av en kortvarig karakter og sistnevnte betyr følgende. Kortvarige bivirkninger vil vanligvis forsvinne når kroppen har vendt seg til det aktuelle legemiddelet og det er derfor får som slutter med Levitra grunnet bivirkninger. Den mest vanlige bivirkningen er for øvrig mild til moderat hodepine og det kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer.

Blant de vanlige bivirkningene finner vi rødming, tett nese, fordøyelsesbesvær og svimmelhet og opp mot 1 av 10 personer kan rammes. Blant de mindre vanlige bivirkningene finner vi tilstander som søvnforstyrrelser, tett nese, øresus, pustevansker, ryggsmerter og øyesmerter, men det er kun opp mot 1 av 100 personer som rammes. Blant de sjeldne bivirkningene finner vi angst, besvimelse, hukommelsestap, neseblødning og øyebetennelse, men det er kun opp mot 1 av 1000 personer som rammes.

Som du ser betyr ikke vanlige bivirkninger at det er vanlig/sannsynlig å oppleve dette, men at det er disse bivirkninger som forekommer hyppigst. Du finner utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger i pakningsvedlegget. på levitra.com og på felleskatalogen.no. Du finner også nyttig informasjon hos den nettklinikken som du lovlig kan kjøpe Levitra fra. Vi oppfordrer i den sammenheng alle om å være oppriktige når dere fyller ut det nettbaserte konsultasjonsskjemaet i forbindelse med nettbestilling. Legen som behandler din bestilling er avhengig av korrekte opplysninger for å kunne foreskrive en trygg og riktig behandling.

Våre kilder:

 • http://www.lommelegen.no/artikkel/levitra-mot-potensproblemer
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-levitra-bayer-pharma-ag-560933
 • http://www.drugs.com/levitra.html
 • http://www.levitra.com/
 • http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000475/WC500039993.pdf
jan 15

Bivirkninger knyttet til Viagra

Viagra er en reseptbelagt potesmedisin og alle legemidler vil som kjent innebære en risiko for bivirkninger. Det ser vi litt nærmere på i dette innlegget, men det understrekes at Viagra anses som en trygg behandling av impotens. Tips om hvordan du lovlig kan bestille Viagra på nett finnes du i artikkelen Viagra og resept. og her kan du lese om en godkjent generisk Viagra.

For trygg og effektiv behandling av impotens

Som nevnt understrekes det at Viagra som inneholder virkestoffet sildenafil regnes som en trygg behandling av impotens og dette er en potensmedisin som har vært gjenstand for omfattende forskning. Det finnes imidlertid noen utsatte grupper som ikke bør benytte dette legemiddelet og det kan du lese mer om på denne siden. Effekten fra Viagra er for øvrig klinisk bevist og er et effektivt hjelpemiddel mot impotens. Legg ellers merke til at det finnes mange falske varianter av Viagra som kan være svært skadelige, noe du kan lese er om i artikkelen falske potenspiller.

Milde og kortvarige bivirkninger

I følge felleskatalogen.no er bivirkninger knyttet til bruk av Viagra og den aktive ingrediensen sildenafil vanligvis kortvarige og av en mild til moderat type. Det stemmer godt overens med studier som viser at svært få av de mange millionene som årlig bruker Viagra, opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å slutte med denne potensmedisinen. Kortvarige bivirkninger betyr for øvrig at bivirkningene som regel vil forsvinne når kroppen har vent seg til Viagra.

Milde hodepine er den vanligste bivirkningen og mer enn 1 av 10 kan oppleve dette Blant vanlige bivirkninger fra Viagra som kan forekomme hos opp mot 1 av 10 finner vi kvalme, ansiktsrødming, hetetokter og nesetetthet. Blant de mindre vanlige bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 100 finner vi oppkast, renne øyne, høyt blodtrykk, tette bihuler og neseblødning. Blant de sjeldne bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 1000 finner vi besvimelse, uregelmessig hjerterytme, dobbeltsyn og nummenhet i munnen.

Utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger fra Viagra finnes på nettsidene til felleskatalogen.no, hos medicinenet.com, i pakningsvedlegget, samt hos den nettklinikken der du lovlig kan kjøpe Viagra og andre potensmedisiner (her kan du lese om bestilling på nett). Vi presiserer at oppriktighet er viktig når du fyller ut konsultasjonsskjemaet i forbindelse med bestilling på nett. Legen som behandler din bestilling av Viagra er avhengig av korrekte opplysninger for å unne forskrive en trygg behandling.

jan 05

Bivirkninger knyttet til Cialis

Cialis er et legemiddel og det betyr at en risiko for bivirkninger alltid vil være tilstede. I dette innlegget ser forfatteren litt nærmere på hvilke bivirkninger som er mest vanlige, på relevant forskning, med mer. Tips om hvordan du lovlig kan kjøpe Cialis og andre potensmedisiner finner du her.

En trygg behandling av impotens

Først og fremst understrekes det at Cialis anses som en trygg behandling av impotens, men at enkelte utsatte grupper ikke kan benytte denne potensmedisinen. Det gjelder for eksempel personer med en alvorlig hjertelidelse eller personer som nylig har hatt slag. Utfyllende informasjon om dette finnes blant annet på nettsidene til Felleskatalogen og i pakningsvedlegget.

Moderate og forbigående bivirkninger

I følge felleskatalogen og drugs.com er eventuelle bivirkninger knyttet til Cialis vanligvis moderate og forbigående. Moderate bivirkninger kan for eksempel være hodepine, dårlig fordøyelse eller rødming i ansiktet. Forbigående bivirkninger vil si at reaksjonene vanligvis er kortvarige og at de forsvinner når kroppen har vendt seg til Cialis (Tadalafil).

Eksempler på de vanligste bivirkningene fra bruk av Cialis er nevnt ovenfor og disse rammer 1 til 10 prosent. Mindre vanlige bivirkninger er for eksempel svimmelhet, magesmerte, neseblod eller uklart syn, men det er kun 0,1 til 1 prosent som rammes. Eksempler på sjeldne bivirkninger fra Cialis er tap av bevissthet, krampeanfall og elveblest, men det er kun 0,01 til 0,1 prosent som rammes. Fullstendig oversikt over bivirkninger knyttet til Cialis finnes i pakningsvedlegget og på cialis.com

Cialis Daily med redusert risiko

Både Cialis Daily og vanlig Cialis inneholder det aktive virkestoffet tadalafil og de mulige bivirkningene vil derfor være de samme. Risikoen vil imidlertid ikke være lik og det skyldes forskjellige doseringer. Cialis Daily inneholder en mindre dose av tadalafil og derfor vil også risikoen for bivirkninger være noe mindre.

Forskning viser liten risiko

Det har blitt foretatt flere studier på Cialis som viser at risikoen for bivirkninger er liten. Faktisk er risikoen så liten at det er svært få som av den grunn slutter med bruk av denne potensmedisinen. I en studie omtalt på impotenceaustralia.com.au var det kun 1,7 prosent som sluttet med Cialis på grunn av bivirkninger og det er liter. Spesielt fordi tilsvarende tall for kontrollgruppen var 1,1 prosent, noe som gir et reelt frafall på så lite som 0,6 prosent. Hele 4000 menn deltok i denne omfattende studien.

 • Klikk her for tips om nettbestilling av Levitra
 • Klikk her for å lese om bivirkninger fra Viagra
 • Klikk her for å sammenligne Cialis og Levitra
 • Klikk her for å sammenligne Cialis og Spedra
jan 02

Prøvepakke med potenspiller

Er du usikker på hvilke potenspiller som passer best for deg? Da bør du vurdere en prøvepakke med potensmedisiner og en nettklinikk lar deg faktisk sette sammen din egen prøvepakke. I tillegg kan du spare over 3000 kroner på å velge dette alternativet, et alternativ som både er trygt og lovlig.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

De to nevnte helsetjenestene er begge godkjent av britiske helsemyndigheter, de selger begge autentiske legemidler og de sørger begge for at alle lovens krav er oppfylt. Det er med andre ord helt trygt å bestille en prøvepakke med potenspiller fra deres nettsider og det er i tillegg helt trygt. Legene som benyttes er EU-godkjente og det samme gjelder for apoteket som pakker og sender din bestilling.

Vigorex er et reseptfritt potensmiddel som funker

En prøvepakke med potenspiller som Cialis, Viagra, Levitra og Spedra kan som nevnt kjøpes selv om du ikke har resept fra før. Forklaringen på det er at disse helsetjenestene tilbyr resept gjennom en nettbasert legekonsultasjon og dermed er alt helt lovlig. Det å kjøpe potensmedisiner fra ulovlige nettapotek som ikke tilbyr legekonsultasjon og resept er derimot forbudt og i tillegg vil du ende opp med falske og potensielt skadelige kopier.

Prøvepakke 1

Her tilbys du en meget fleksibel prøvepakke som vi mer enn gjerne anbefaler. Du kan selv velge hvilke potenspiller som skal inngå i din pakke og du kan velge mellom alle de godkjente potensmedisinene, med unntak av Cialis Daily. Det fordi Cialis Daily er ment for daglig behandling og således ikke kan sammenlignes med de andre alternativene. Du kan med andre ord velge Viagra, Cialis, Levitra, Levitra smeltetabletter og/eller den nye potensmedisinen Spedra. Her kan du bestille denne prøvepakken og legg spesielt merke til at du faktisk kan spare mer enn 3000 kroner!

Prøvepakke 2

Her tilbys du i skrivende stund en ferdig prøvepakke med de tre mest populære potenspillene som er Viagra, Cialis og Levitra. Du får 4 tabletter av hver potensmedisin og dermed kan du selv sammenligne effekten. Selv om alle godkjente og reseptbelagte potenspiller virker på samme måte er det nemlig forskjeller i virketid, bivirkninger, med mer. Her kan du bestille denne prøvepakken som gir en meget, meget god rabatt!

Nyttig informasjon

Potenspiller som er reseptbelagte kommer som alle andre legemidler med en viss risiko for bivirkninger. I tillegg er det enkelte utsatte grupper som ikke kan bruke en eller flere av disse potensmedisinene. Nyttig og viktig informasjon om dette finnes på nettsidene til de nevnte nettklinikkene, samt på sidene til felleskatalogen og til drugs.com. Vi avslutter med en kort gjennomgang av potenspiller som du kan inkludere i din prøvepakke.

 • Cialis er tilgjengelig i doser a 10 og 20 mg og dette er en potenspille som virker lenge. Faktisk gir Cialis effekt i opp mot 36 timer, noe som er forklaringen på tilnavnet helgepillen. Effekten fra Cialis vil merkes innen 30 minutter og det aktive virkestoffet heter tadalafil. Vår omtale
 • Spedra er tilgjengelig i doser a 50, 100 og 200 mg og dette er en raskt virkende potensmedisin som gir effekt allerede innen 15 minutter. Videre er det slik at Spedra gir effekt i opp mot 6 timer og dette regnes som en potenspille med lav risiko for bivirkninger. Det aktive virkestoffet heter avanafil. Vår omtale
 • Viagra er tilgjengelig i doser a 25, 50 og 100 mg og dette er en klinisk bevist behandling av impotens som årlig foreskrives til millioner av menn. Effekten vil merkes innen 30 minutter og den vil vare i opp mot 5 timer. Det aktive virkestoffet i denne potenspillen er sildenafil. Vår omtale
 • Levitra kommer som vanlige tabletter i doser a 5, 10 og 20mg, samt som smeltetabletter i doser a 10 mg. Dette er potenspiller som virker raskt og det gjelder spesielt for smeltetablettene som vil gi effekt innen 15 minutter. Virketiden er på opp mot 5 timer og det aktive virkestoffet heter vardenafil. Vår omtale

Tips om hvordan du trygt kan kjøpe en prøvepakke med potenspiller finner du øverst i denne artikkelen. I menyen finner du våre omtaler av potensmedisiner, samt nyttig informasjon om impotens, kosttilskudd som kan hjelpe, med mer. Her kan du lese om krem mot for tidlig utløsning.