aug 05

Skal du bestille legemidler på nett?

Det er mulig å bestille potensmedisiner og en del andre legemidler på nett. De siste månedene har de imidlertid kommet en del endringer og disse finner du informasjon om i denne artikkelen. Blant annet er det nå mulig kun å bestille resept online.

Loven ble endret

Høsten 2015 endret myndighetene loven, blant annet for å gjøre det enklere å slå ned på ulovlig netthandel med legemidler. Endringen innebar blant annet at det ikke lenger er tillatt for privatpersoner å importere reseptbelagte legemidler fra utlandet. Hvor god effekten har vært i forhold til å stoppe ulovlig netthandel er det for tidlig å si noe om.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Endringer i tilbud og pris

Som følge av at bestillinger nå sendes fra et norsk apotek har det blitt foretatt en del endringer og det gjelder både i forhold til produktutvalg og priser. Forklaringen på førstnevnte er delvis at noen av legemidlene som tidligere ble tilbudt ikke er tilgjengelige i Norge og hovedforklaringen på det er at produsenten aldri har søkt om norsk godkjennelse. Dette gjelder blant annet den nye potensmedisinen Spedra.

I tillegg har norske myndigheter regler i forhold til hvilke legemidler som bør være førstevalg til enkelte behandlinger og videre finnes det spesielle regler rundt salg av legemidler mot klamydia, med mer. Derfor er det for eksempel i skrivende stund ikke mulig å bestille legemidler mot klamydia lovlig på nett.

Når det gjelder priser har det kommet to endringer. Tidligere var resept og legekonsultasjon inkludert i prisen på legemidler og det var en pris som kunne være vel høy. Nå betales resept og legekonsultasjon med en fast pris, mens legemiddelet prises ut i fra norske regler og koster med andre ord omtrent det samme som hos andre norske apotek. Legg i den sammenheng merke til at du nå tilbys muligheten til kun å bestille selve resepten og at denne er gyldig i alle apotek innen Norge, EØS og EU.

Viktig

Det at du kan bestille resept betyr ikke at du nødvendigvis får denne, fordi en lege vil vurdere om dette er riktig behandling for deg. Det er i den sammenheng viktig at du er oppriktig når du fyller ut det medisinske konsultasjonsskjemaet, slik at legen kan gjøre en vurdering om hva som er trygt for deg. Vi presiserer i den forbindelse at en nettbasert konsultasjon aldri kan erstatte personlig oppmøte hos fastlegen.