Bivirkninger knyttet til Cialis

Cialis er et legemiddel og det betyr at en risiko for bivirkninger alltid vil være tilstede. I dette innlegget ser forfatteren litt nærmere på hvilke bivirkninger som er mest vanlige, på relevant forskning, med mer. Tips om hvordan du lovlig kan kjøpe Cialis og andre potensmedisiner finner du her.

En trygg behandling av impotens

Først og fremst understrekes det at Cialis anses som en trygg behandling av impotens, men at enkelte utsatte grupper ikke kan benytte denne potensmedisinen. Det gjelder for eksempel personer med en alvorlig hjertelidelse eller personer som nylig har hatt slag. Utfyllende informasjon om dette finnes blant annet på nettsidene til Felleskatalogen og i pakningsvedlegget.

Moderate og forbigående bivirkninger

I følge felleskatalogen og drugs.com er eventuelle bivirkninger knyttet til Cialis vanligvis moderate og forbigående. Moderate bivirkninger kan for eksempel være hodepine, dårlig fordøyelse eller rødming i ansiktet. Forbigående bivirkninger vil si at reaksjonene vanligvis er kortvarige og at de forsvinner når kroppen har vendt seg til Cialis (Tadalafil).

Eksempler på de vanligste bivirkningene fra bruk av Cialis er nevnt ovenfor og disse rammer 1 til 10 prosent. Mindre vanlige bivirkninger er for eksempel svimmelhet, magesmerte, neseblod eller uklart syn, men det er kun 0,1 til 1 prosent som rammes. Eksempler på sjeldne bivirkninger fra Cialis er tap av bevissthet, krampeanfall og elveblest, men det er kun 0,01 til 0,1 prosent som rammes. Fullstendig oversikt over bivirkninger knyttet til Cialis finnes i pakningsvedlegget og på cialis.com

Cialis Daily med redusert risiko

Både Cialis Daily og vanlig Cialis inneholder det aktive virkestoffet tadalafil og de mulige bivirkningene vil derfor være de samme. Risikoen vil imidlertid ikke være lik og det skyldes forskjellige doseringer. Cialis Daily inneholder en mindre dose av tadalafil og derfor vil også risikoen for bivirkninger være noe mindre.

Forskning viser liten risiko

Det har blitt foretatt flere studier på Cialis som viser at risikoen for bivirkninger er liten. Faktisk er risikoen så liten at det er svært få som av den grunn slutter med bruk av denne potensmedisinen. I en studie omtalt på impotenceaustralia.com.au var det kun 1,7 prosent som sluttet med Cialis på grunn av bivirkninger og det er liter. Spesielt fordi tilsvarende tall for kontrollgruppen var 1,1 prosent, noe som gir et reelt frafall på så lite som 0,6 prosent. Hele 4000 menn deltok i denne omfattende studien.

  • Klikk her for tips om nettbestilling av Levitra
  • Klikk her for å lese om bivirkninger fra Viagra
  • Klikk her for å sammenligne Cialis og Levitra
  • Klikk her for å sammenligne Cialis og Spedra

Comments are closed.