Bivirkninger knyttet til Levitra

Levitra er en hurtigvirkende potensmedisin som er reseptbelagt. Som for alle andre legemidler kommer Levitra med en risiko for bivirkninger, men for friske mennesker anses dette som en meget trygg behandling av impotens og Levitra anbefales gjerne til eldre menn og/eller menn med underliggende helseproblemer som for eksempel diabetes.

Dersom du ønsker å kjøpe Levitra på nett finner du informasjon om et trygt og lovlig alternativ i denne artikkelen og i denne artikkelen kan du lese om Levitra smeltetabletter Unngå for all del ulovlige nettapotek som selger falske potensmedisiner som kan være meget skadelige. Her finner du tips om bestilling av andre potensmedisiner

For trygg og effektiv behandling av impotens

Alle de godkjente potensmedisinene anses som en trygg og effektiv behandling av impotens, vel å merke for friske mennesker. Det gjelder også Levitra som virker godt også i små doser. Det fordi virkestoffet i Levitra som heter Vardenafil er effektivt i små doser. Levitra kommer derfor i mindre doseringer enn Cialis og Viagra, noe som gir en redusert risiko for bivirkninger. Dette er årsaken til at Levitra gjerne anbefales for eldre menn og for menn med underliggende helseproblemer, men likevel er det ikke alle som bør benytte denne potesmedisinen. Her kan du lese mer om hvem som ikke bør bruke Levitra.

Milde bivirkninger som går over

De aller fleste bivirkninger knyttet til bruk av Levitra er milde og av en kortvarig karakter og sistnevnte betyr følgende. Kortvarige bivirkninger vil vanligvis forsvinne når kroppen har vendt seg til det aktuelle legemiddelet og det er derfor får som slutter med Levitra grunnet bivirkninger. Den mest vanlige bivirkningen er for øvrig mild til moderat hodepine og det kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer.

Blant de vanlige bivirkningene finner vi rødming, tett nese, fordøyelsesbesvær og svimmelhet og opp mot 1 av 10 personer kan rammes. Blant de mindre vanlige bivirkningene finner vi tilstander som søvnforstyrrelser, tett nese, øresus, pustevansker, ryggsmerter og øyesmerter, men det er kun opp mot 1 av 100 personer som rammes. Blant de sjeldne bivirkningene finner vi angst, besvimelse, hukommelsestap, neseblødning og øyebetennelse, men det er kun opp mot 1 av 1000 personer som rammes.

Som du ser betyr ikke vanlige bivirkninger at det er vanlig/sannsynlig å oppleve dette, men at det er disse bivirkninger som forekommer hyppigst. Du finner utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger i pakningsvedlegget. på levitra.com og på felleskatalogen.no. Du finner også nyttig informasjon hos den nettklinikken som du lovlig kan kjøpe Levitra fra. Vi oppfordrer i den sammenheng alle om å være oppriktige når dere fyller ut det nettbaserte konsultasjonsskjemaet i forbindelse med nettbestilling. Legen som behandler din bestilling er avhengig av korrekte opplysninger for å kunne foreskrive en trygg og riktig behandling.

Våre kilder:

  • http://www.lommelegen.no/artikkel/levitra-mot-potensproblemer
  • http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-levitra-bayer-pharma-ag-560933
  • http://www.drugs.com/levitra.html
  • http://www.levitra.com/
  • http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000475/WC500039993.pdf

Comments are closed.