Bivirkninger knyttet til Viagra

Viagra er en reseptbelagt potesmedisin og alle legemidler vil som kjent innebære en risiko for bivirkninger. Det ser vi litt nærmere på i dette innlegget, men det understrekes at Viagra anses som en trygg behandling av impotens. Tips om hvordan du lovlig kan bestille Viagra på nett finnes du i artikkelen Viagra og resept. og her kan du lese om en godkjent generisk Viagra.

For trygg og effektiv behandling av impotens

Som nevnt understrekes det at Viagra som inneholder virkestoffet sildenafil regnes som en trygg behandling av impotens og dette er en potensmedisin som har vært gjenstand for omfattende forskning. Det finnes imidlertid noen utsatte grupper som ikke bør benytte dette legemiddelet og det kan du lese mer om på denne siden. Effekten fra Viagra er for øvrig klinisk bevist og er et effektivt hjelpemiddel mot impotens. Legg ellers merke til at det finnes mange falske varianter av Viagra som kan være svært skadelige, noe du kan lese er om i artikkelen falske potenspiller.

Milde og kortvarige bivirkninger

I følge felleskatalogen.no er bivirkninger knyttet til bruk av Viagra og den aktive ingrediensen sildenafil vanligvis kortvarige og av en mild til moderat type. Det stemmer godt overens med studier som viser at svært få av de mange millionene som årlig bruker Viagra, opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å slutte med denne potensmedisinen. Kortvarige bivirkninger betyr for øvrig at bivirkningene som regel vil forsvinne når kroppen har vent seg til Viagra.

Milde hodepine er den vanligste bivirkningen og mer enn 1 av 10 kan oppleve dette Blant vanlige bivirkninger fra Viagra som kan forekomme hos opp mot 1 av 10 finner vi kvalme, ansiktsrødming, hetetokter og nesetetthet. Blant de mindre vanlige bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 100 finner vi oppkast, renne øyne, høyt blodtrykk, tette bihuler og neseblødning. Blant de sjeldne bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 1000 finner vi besvimelse, uregelmessig hjerterytme, dobbeltsyn og nummenhet i munnen.

Utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger fra Viagra finnes på nettsidene til felleskatalogen.no, hos medicinenet.com, i pakningsvedlegget, samt hos den nettklinikken der du lovlig kan kjøpe Viagra og andre potensmedisiner (her kan du lese om bestilling på nett). Vi presiserer at oppriktighet er viktig når du fyller ut konsultasjonsskjemaet i forbindelse med bestilling på nett. Legen som behandler din bestilling av Viagra er avhengig av korrekte opplysninger for å unne forskrive en trygg behandling.

Comments are closed.