Hva kan Viagra hjelpe mot?

Viagra er en velkjent potensmedisin og effekten mot impotens er klinisk bevist. Studier og annen forskning viser imidlertid at Viagra også kan hjelpe mot andre tilstander og det ser vi litt nærmere på i dette innlegget.

Vi understreker at Viagra er et legemiddel og derfor kun bør benyttes som foreskrevet av lege. Dersom du ønsker å kjøpe Viagra på nett finner du relevant informasjon om trygg og lovlig bestilling i denne artikkelen. Informasjonen nedenfor er kun ment som informasjon og ikke på noen måte som en oppfordring til å bruke Viagra på annen måte enn det legen har foreskrevet.

Mot høyt blodtrykk og hjertefeil

Sildenafil som er virkestoffet i Viagra skal opprinnelig ha blitt utviklet for å virke mot høyt blodtrykk og i følge onlinelege.no benyttes Sildenafil blant annet mot høyt blodtrykk og mot høydesyke. I tillegg er det i følge en rekke anerkjente nettsteder slik at Viagra (sildenafil) brukes mot en hjertelidelse som innebærer en fortykning av den høyre siden av hjertet. En studie publisert i tidsskriftet BMC Medicine viser at Viagra også kan hjelpe mot fortykning på den venstre siden, men flere norske eksperter er fremdeles skeptiske.

Mye interessant forskning

Det har blitt forsker mye på hvilke fordeler Viagra (sildenafil) kan gi og et eksempel er en tysk studie som indikerer at sildenafil faktisk kan hjelpe mot overvekt. Det fordi dette virkestoffet kan øke mengden brune fettceller og det på bekostning av hvite fettceller. Litt forenklet er det positivt fordi brune fettceller forbrenner fett, mens de hvite lagrer fett. Denne studien er omtalt på forskning.no og vi gjør oppmerksom på at studien ble foretatt på mus.

Forskning.no har også omtalt en amerikansk studie foretatt ved The Children’s Hospital of Philadelphia som viser at Viagra kan hjelpe barn med alvorlig hjertefeil. Forskning.no skriver blant annet at Viagra har allerede vist lovende takter i behandling av voksne med hjertefeil og at det derfor undersøkes om denne medisinen også kan hjelpe barn.

Til slutt nevner vi en forholdsvis gammel artikkel fra 2007 som kan leses på dailymail.co.uk. Denne artikkelen fokuserer på potensielle helsefordeler fra Viagra og en rekke interessant forskning er omtalt. Blant annet kan du der lese om at denne potensmedisinen også kan hjelpe kvinner til et bedre sexliv, samt at Viagra både kan hjelpe i forhold til diabetes, fruktbarhet hos kvinner, samt mot høydesyke. Vi understreker at Viagra foreløpig ikke er godkjent for kvinner.

Comments are closed.