mai 13

Cialis vs Spedra

Bør du velge Cialis eller Spedra? Det spørsmålet skal vi forsøke å besvare i denne artikkelen hvor vi ser nærmere på to godkjente potenspiller med litt forskjellige fordeler, blant annet knyttet til hvor raskt og hvor lenge de virker.

Vil du bestille online?

Det er mulig å bestille potenspiller lovlig på nett og du behøver ikke å ha resept fra før. Legg imidlertid merke til at de fleste nettsteder som selger potensmedisiner driver ulovlig og selger falske potenspiller som kan være skadelige. En av de få nettstedene hvorfra du trygt og lovlig kan bestille potensmedisiner har vi omtalt i denne artikkelen. Tips om nettbestilling finnes også i våre produktomtaler.

Cialis vs Spedra

Både Spedra og Cialis virker på samme måte og det vil si ved å øke blodstrømmen til penis slik at en ereksjon kan oppnås og opprettholdes. Effekten er med andre ord den samme, men likevel kan den variere fra person til person. En person som får god effekt fra Spedra kan med andre ord oppleve ikke å bli fornøyd med Cialis, eller motsatt.

Når det gjelder andre områder finnes det imidlertid viktig forskjeller mellom Cialis og Spedra, ikke minst knyttet til virketiden. Mens Spedra er en potensmedisin som virker raskt, er Cialis kjent som helgepillen fordi effekten varer veldig lenge. Cialis virker normalt innen 30 minutter og effekten varer i opp mot 36 timer. Spedra virker normalt innen 15 minutter og effekten varer opp mot 6 timer.

Når det gjelder andre forskjeller har vi kommet over en del artikler som indikerer at Spedra kommer med en noe redusert risiko for bivirkninger, sammenlignet med Cialis. Spedra anbefales av den grunn til enkelte menn som er sensitive ovenfor nye legemidler og anses i tillegg som et godt alternativ for eldre menn og menn som lider av diabetes.

Vår konklusjon

For noen personer vil Spedra gi best effekt, mens andre vil få mest effektiv behandling fra Cialis. Det er umulig å si hvilke potenspille som virker best for en bestemt person. Videre er det i utgangspunktet slik at også risikoen for bivirkninger vil varier fra person til person.

Dersom du ønsker en potenspille som virker raskt er Spedra et naturlig valg og dersom du ønsker lengst mulig effekt er Cialis potenspillen for deg. Det beste er imidlertid selv å finne ut hva som virker best for deg og det kan du gjøre ved hjelp av denne populære prøvepakken med potenspiller som du lovlig kan bestille på nett. (Prøvepakken er dessverre utgått).

Dersom vi ser på hvilke erfaring brukere har med Cialis og Spedra er dessverre grunnlaget for å vurdere Spedra noe tynt og det skyldes at dette er en relativt ny potesmedisin. På drugs.com er det over 200 brukere som har delt sin erfaring med Cialis og i snitt gir disse karakteren 8,9 av 10. Når det gjelder Spedra finnes det i skrivende stund 7 brukere som har delt sin erfaring og disse gir i snitt karakteren 7,4 av 10.

Avanafil er navnet på virkestoffet i Spedra og Stendra er navnet denne potenspillen selges under i enkelte andre land.

Våre kilder:

 • http://www.drugs.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.everydayhealth.com/
mar 01

Cialis vs Levitra

Da var turen kommet til å sammenligne Cialis og Levitra som begge er to godkjente potensmedisiner du lovlig kan kjøpe på nett. Vi ser blant annet på hva som er fordelene med Levitra og på hva som er fordelene med Cialis. I tillegg ser vi litt på tilbakemeldinger fra brukere av disse potenspillene.

Vil du kjøpe potensmedisiner på nett?

For vi ser på spørsmålet Cialis vs Levitra tar vi med nyttig og ikke minst viktig informasjon om muligheten til å kjøpe potensmedisiner på nett. Det er nemlig mulig å bestille reseptbelagte potensmedisiner som Cialis på nett og det helt lovlig. Se imidlertid opp for de mange tvilsomme nettapotekene som selger falske kopier og som blant annet kan kjennes igjen på manglende tilbud om legekonsultasjon og resept. Sjekk produktomtalene nedenfor for tips om hvor du lovlig kan bestille legemidler.

Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. På denne siden kan du lese om et reseptfritt alternativ med dokumentert effekt.

 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Cialis
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Viagra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Levitra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Spedra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Sildenafil

Levitra vs Cialis

Det finnes viktige forskjeller mellom de godkjente potensmedisinene, men når det gjelder selve effekten er den lik og potensmedisiner som Cialis og Levitra virker på følgende måte. Blodstrømmen til penis økes slik at en ereksjon kan oppnås og opprettholdes, men det krever fremdeles seksuell stimulans.

Om det er Levitra eller Cialis som vil gi deg best effekt er det umulig å si noe om og du må med andre ord forsøke begge disse potensmedisinene for å finne ut av dette. En rimelig prøvepakke med potensmedisiner som du kan lese mer om i denne artikkelen er derfor et populært alternativ som vi mer enn gjerne anbefaler.

En annen ting som er forholdsvis lik er prisen, selv om Levitra i snitt er noen kroner billigere. Men, det var forskjellene vi skulle fokusere på og de finnes blant annet knyttet til mulige bivirkninger, utsatte grupper og ikke minst virketid. For mens Cialis med virkestoffet Tadalafil virker i opp mot 36 timer og har fått tilnavnet helgepillen, virker Levitra med virkestoffet Vardenafil i opp mot 5-6 timer. Og mens Levitra skal virker innen 15-20 minutter tar det nesten dobbelt så langt tid før Cialis virker.

Dersom du ønsker et raskt virkende potensmiddel er med andre ord Levitra et godt valg, mens det er Cialis som gjelder dersom du ønsker lengst mulig effekt og den muligheten til spontanitet som det gir. Av andre viktige forskjeller bør det nevnes at Levitra anses å komme med en mindre risiko for bivirkninger, sammenlignet med Cialis. I tillegg er det slik at Levitra anbefales for en del utsatte grupper som ikke kan benytte Cialis og Viagra. Eldre menn og menn med diabetes er eksempler på slike utsatte grupper.

Vår konklusjon

Som det fremgår av avsnittene ovenfor finnes det ikke noe grunnlag for å påstå at det er Cialis eller Levitra som et best. Det er din helsesituasjon og dine ønsker i forhold til virketid som langt på vei vil avgjøre hvilken potensmedisin som er best for deg og når det gjelder effekten må du som nevnt selv finne ut om det er Cialis eller Levitra som virker best.

Både Cialis og Levitra er godkjente potensmedisiner som gir en effektiv behandling av impotens og de aller, aller fleste vil bli fornøyde med begge disse alternativene. Det viser blant annet tilbakemeldinger fra brukere som du kan lese om via lenkene ovenfor. Vi nevner til slutt at disse to potensmedisinene også kommer i utgavene Cialis Daily og Levitra smeltetabletter. Sistnevnte virker på samme måte som vanlig Levitra, men effekten vil merkes enda litt raskere og dette er en potenspilles som kan tas mer diskret. Cialis Daily kommer i mindre doser en vanlig Cialis, noe som reduserer risikoen for bivirkninger. Videre er dette den eneste godkjente potensmedisinen som er ment for daglig behandling.

 • Her kan du sammenligne Spedra og Levitra
 • Her kan du sammenligne Cialis og Viagra
 • Her kan du lese om Sildenafil

Vår kilder:

 • http://www.levitra.com
 • http://www.drugs.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.cialis.com
feb 11

Cialis vs Viagra

Spørsmålet Cialis vs Levitra er det vi skal forsøke å besvare i dette innlegget og selv om alle godkjente potensmedisinene virker på samme måte finnes det viktige forskjeller mellom Cialis og Viagra som blant annet er knyttet til virketid.

Kjøp lovlig på nett

I de neste avsnittene kan du lese om forskjeller mellom Viagra og Cialis, men først noen ord om hvordan du lovlig kan kjøpe potensmedisiner på nett. Det er nemlig mulig å bestille potensmedisiner trygt og lovlig fra denne nettklinikken og i våre omtaler av Viagra og Cialis finner du utfyllende informasjon. Legg imidlertid merke til at de aller fleste nettsteder som selger potensmedisiner driver ulovlig og selger falske kopier som kan være svært skadelige.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Viagra vs Cialis

Som nevnt virker alle de godkjente potensmedisinene på samme måte og kort forklart vil det si at blodstrømmen til penis økes slik at en ereksjon kan oppnås og beholdes. Forskjeller finnes imidlertid og de er knyttet til ting som virketid, dosering, bivirkninger, hvem som ikke bør benytte det bestemte legemiddelet, med mer.

Den største forskjellen må kunne sies å være virketiden og det fordi Cialis virker mye lenger enn Viagra. Faktisk virker tadalafil som er den aktive ingrediensen i Cialis opp mot 36 timer, mens sildenafil som er den aktive ingrediensen i Viagra virker opp mot 5 timer.  Når det gjelder hvor raskt disse potensmedisinene virker er svaret at begge skal gi effekt innen 30 minutter.

Faktisk er virketiden den eneste store forskjellen som gjelder for alle, men det finnes også andre ting som skiller Cialis og Viagra og da tenker vi først og fremst på mulige bivirkninger. Riktignok er de mulige bivirkningene stort sett de samme, men det har vist seg å være store individuelle forskjeller. En person som opplever plagsomme bivirkninger fra Cialis kan slipper dette ved å bruke Viagra, mens det for en annen person kan være stikk motsatt.

Vår konklusjon

Etter vår mening er det umulig å gi et definitivt svar på spørsmålet Cialis vs Viagra. Det fordi forskjellige potensmedisiner passer til forskjellige personer og det er umulig å si sikkert på forhånd hva som passer deg best. I tillegg er det slik at prisforskjellene er ubetydelige.

Både Viagra og Cialis virker godt for de aller fleste og svært få opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å stoppe bruken. Det gjenspeiles i tilbakemeldinger fra kunder som er publisert på drugs.com hvor Viagra i snitt får 8,5 av 10, mens Cialis i snitt får 8,9 av 10 poeng.

Noe bestemt tips om hva som er best av Cialis og Viagra kan vi med andre ord ikke gi, men for deg som ønsker lengst mulig effekt og muligheten til et spontant sexliv fremstår selvfølgelig Cialis som det beste valget. Legg i den sammenheng merke til potensmedisinen Cialis Daily, som du kan lese mer om i denne artikkelen.

Våre kilder:

 • http://www.drugs.com
 • http://www.viagra.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.cialis.com/
jan 05

Bivirkninger knyttet til Cialis

Cialis er et legemiddel og det betyr at en risiko for bivirkninger alltid vil være tilstede. I dette innlegget ser forfatteren litt nærmere på hvilke bivirkninger som er mest vanlige, på relevant forskning, med mer. Tips om hvordan du lovlig kan kjøpe Cialis og andre potensmedisiner finner du her.

En trygg behandling av impotens

Først og fremst understrekes det at Cialis anses som en trygg behandling av impotens, men at enkelte utsatte grupper ikke kan benytte denne potensmedisinen. Det gjelder for eksempel personer med en alvorlig hjertelidelse eller personer som nylig har hatt slag. Utfyllende informasjon om dette finnes blant annet på nettsidene til Felleskatalogen og i pakningsvedlegget.

Moderate og forbigående bivirkninger

I følge felleskatalogen og drugs.com er eventuelle bivirkninger knyttet til Cialis vanligvis moderate og forbigående. Moderate bivirkninger kan for eksempel være hodepine, dårlig fordøyelse eller rødming i ansiktet. Forbigående bivirkninger vil si at reaksjonene vanligvis er kortvarige og at de forsvinner når kroppen har vendt seg til Cialis (Tadalafil).

Eksempler på de vanligste bivirkningene fra bruk av Cialis er nevnt ovenfor og disse rammer 1 til 10 prosent. Mindre vanlige bivirkninger er for eksempel svimmelhet, magesmerte, neseblod eller uklart syn, men det er kun 0,1 til 1 prosent som rammes. Eksempler på sjeldne bivirkninger fra Cialis er tap av bevissthet, krampeanfall og elveblest, men det er kun 0,01 til 0,1 prosent som rammes. Fullstendig oversikt over bivirkninger knyttet til Cialis finnes i pakningsvedlegget og på cialis.com

Cialis Daily med redusert risiko

Både Cialis Daily og vanlig Cialis inneholder det aktive virkestoffet tadalafil og de mulige bivirkningene vil derfor være de samme. Risikoen vil imidlertid ikke være lik og det skyldes forskjellige doseringer. Cialis Daily inneholder en mindre dose av tadalafil og derfor vil også risikoen for bivirkninger være noe mindre.

Forskning viser liten risiko

Det har blitt foretatt flere studier på Cialis som viser at risikoen for bivirkninger er liten. Faktisk er risikoen så liten at det er svært få som av den grunn slutter med bruk av denne potensmedisinen. I en studie omtalt på impotenceaustralia.com.au var det kun 1,7 prosent som sluttet med Cialis på grunn av bivirkninger og det er liter. Spesielt fordi tilsvarende tall for kontrollgruppen var 1,1 prosent, noe som gir et reelt frafall på så lite som 0,6 prosent. Hele 4000 menn deltok i denne omfattende studien.

 • Klikk her for tips om nettbestilling av Levitra
 • Klikk her for å lese om bivirkninger fra Viagra
 • Klikk her for å sammenligne Cialis og Levitra
 • Klikk her for å sammenligne Cialis og Spedra
jan 02

Prøvepakke med potenspiller

Er du usikker på hvilke potenspiller som passer best for deg? Da bør du vurdere en prøvepakke med potensmedisiner og en nettklinikk lar deg faktisk sette sammen din egen prøvepakke. I tillegg kan du spare over 3000 kroner på å velge dette alternativet, et alternativ som både er trygt og lovlig.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

De to nevnte helsetjenestene er begge godkjent av britiske helsemyndigheter, de selger begge autentiske legemidler og de sørger begge for at alle lovens krav er oppfylt. Det er med andre ord helt trygt å bestille en prøvepakke med potenspiller fra deres nettsider og det er i tillegg helt trygt. Legene som benyttes er EU-godkjente og det samme gjelder for apoteket som pakker og sender din bestilling.

Vigorex er et reseptfritt potensmiddel som funker

En prøvepakke med potenspiller som Cialis, Viagra, Levitra og Spedra kan som nevnt kjøpes selv om du ikke har resept fra før. Forklaringen på det er at disse helsetjenestene tilbyr resept gjennom en nettbasert legekonsultasjon og dermed er alt helt lovlig. Det å kjøpe potensmedisiner fra ulovlige nettapotek som ikke tilbyr legekonsultasjon og resept er derimot forbudt og i tillegg vil du ende opp med falske og potensielt skadelige kopier.

Prøvepakke 1

Her tilbys du en meget fleksibel prøvepakke som vi mer enn gjerne anbefaler. Du kan selv velge hvilke potenspiller som skal inngå i din pakke og du kan velge mellom alle de godkjente potensmedisinene, med unntak av Cialis Daily. Det fordi Cialis Daily er ment for daglig behandling og således ikke kan sammenlignes med de andre alternativene. Du kan med andre ord velge Viagra, Cialis, Levitra, Levitra smeltetabletter og/eller den nye potensmedisinen Spedra. Her kan du bestille denne prøvepakken og legg spesielt merke til at du faktisk kan spare mer enn 3000 kroner!

Prøvepakke 2

Her tilbys du i skrivende stund en ferdig prøvepakke med de tre mest populære potenspillene som er Viagra, Cialis og Levitra. Du får 4 tabletter av hver potensmedisin og dermed kan du selv sammenligne effekten. Selv om alle godkjente og reseptbelagte potenspiller virker på samme måte er det nemlig forskjeller i virketid, bivirkninger, med mer. Her kan du bestille denne prøvepakken som gir en meget, meget god rabatt!

Nyttig informasjon

Potenspiller som er reseptbelagte kommer som alle andre legemidler med en viss risiko for bivirkninger. I tillegg er det enkelte utsatte grupper som ikke kan bruke en eller flere av disse potensmedisinene. Nyttig og viktig informasjon om dette finnes på nettsidene til de nevnte nettklinikkene, samt på sidene til felleskatalogen og til drugs.com. Vi avslutter med en kort gjennomgang av potenspiller som du kan inkludere i din prøvepakke.

 • Cialis er tilgjengelig i doser a 10 og 20 mg og dette er en potenspille som virker lenge. Faktisk gir Cialis effekt i opp mot 36 timer, noe som er forklaringen på tilnavnet helgepillen. Effekten fra Cialis vil merkes innen 30 minutter og det aktive virkestoffet heter tadalafil. Vår omtale
 • Spedra er tilgjengelig i doser a 50, 100 og 200 mg og dette er en raskt virkende potensmedisin som gir effekt allerede innen 15 minutter. Videre er det slik at Spedra gir effekt i opp mot 6 timer og dette regnes som en potenspille med lav risiko for bivirkninger. Det aktive virkestoffet heter avanafil. Vår omtale
 • Viagra er tilgjengelig i doser a 25, 50 og 100 mg og dette er en klinisk bevist behandling av impotens som årlig foreskrives til millioner av menn. Effekten vil merkes innen 30 minutter og den vil vare i opp mot 5 timer. Det aktive virkestoffet i denne potenspillen er sildenafil. Vår omtale
 • Levitra kommer som vanlige tabletter i doser a 5, 10 og 20mg, samt som smeltetabletter i doser a 10 mg. Dette er potenspiller som virker raskt og det gjelder spesielt for smeltetablettene som vil gi effekt innen 15 minutter. Virketiden er på opp mot 5 timer og det aktive virkestoffet heter vardenafil. Vår omtale

Tips om hvordan du trygt kan kjøpe en prøvepakke med potenspiller finner du øverst i denne artikkelen. I menyen finner du våre omtaler av potensmedisiner, samt nyttig informasjon om impotens, kosttilskudd som kan hjelpe, med mer. Her kan du lese om krem mot for tidlig utløsning.

okt 18

Hva er Tadalafil?

Tadalafil er den aktive ingrediensen i potenspillen Cialis og det er med andre ord Tadalafil som sørger for at Cialis hjelper mot impotens og gir mange menn et bedre sexliv. I dette innlegget finner du blant annet informasjon om hvordan Tadalafil virker, om mulige bivirkninger og om hvordan du lovlig kan kjøpe Tadalafil på nett.

Du kan kjøpe Tadalafil på nett?

Når vi skriver at du lovlig kan kjøpe Tadalafil på nett er det utelukkende original Cialis vi tenker på og i denne artikkelen har vi lagt ut informasjon om hvor og hvordan du kan bestille Cialis helt lovlig, også uten å ha resept på forhånd. (Det er dessverre ikke lenger lovlig). Når det gjelder de generiske variantene av Cialis og Tadalafil, så vil vi på det sterkeste fraråde kjøp av disse. Det er nemlig slik at generiske potensmedisiner svært sjeldent har gjennomgått tester og blitt godkjent for salg innen EU/EØS-området. Det betyr at generisk Tadalafil kan inneholde svært skadelige ingredienser og i tillegg at de høyst sannsynlig selges ulovlig.

Hvordan virker Tadalafil?

Den enkle forklaringen er at Tadalafil virker ved å øke blodtilstrømningen til penis, slik at en ereksjon kan oppnås og et tilfredsstillende samleie kan gjennomføres. Dersom vi skal være litt mer nøyaktige i forklaringen, er det slik at Tadalafil er en PDE5-hemmer, noe som er effektivt av følgende grunn. PDE5 er et naturlig enzym som kan begrense blodtilstrømningen til penis og som er en hyppig årsak til impotens. En mer utfyllende forklaring finner du på drugs.com.

Når det gjelder selve effekten vil den kunne merkes allerede etter 30 minutter, mens du kan forvente at effekten varer så lenge som 36 timer. Det er mye lenger enn for virkestoffene i andre potenspiller og har gitt Cialis (Tadalafil) tilnavnet helgepillen. Forklaringen på den lange virketiden er at Tadalafil har lengre halveringstid enn andre potensmidler.

Litt om bivirkninger

Tadalafil anses som en trygg behandling av impotens, men som for alle andre legemidler kan bivirkninger forekomme. I følge anerkjente nettsteder som lommelegen.no er imidlertid bivirkningene vanligvis milde og forbigående og i følge studier er det ytterst få menn som slutter med Cialis på grunn av bivirkninger. På siden Alt om Cialis finner du en egen artikkel om bivirkninger fra Cialis (Tadalafil). Legg ellers merke til at Tadalafil anses som en trygg behandling av impotens når den tas i form av Cialis. Generiske varianter som ikke er godkjent og testet kan gi alvorlige helseskader og i verste fall forårsake dødsfall.

Nyttig informasjon

Dersom du skal kjøpe trygg og lovlig Tadalafil kan du velge mellom doseringer på 10 eller 20mg som er de to variantene av vanlig Cialis. I tillegg har vi Cialis Daily som kun inneholder 5mg og som er ment for daglig behandling. Her kan du lese mer om det populære alternativet Cialis Daily. Legen som sørger for resept når du bestilles Tadalafil på nett vil for øvrig kunne sørge for at du får riktig dosering.

Vi presiserer til slutt at Tadalafil er reseptbelagt og derfor kun må tas som foreskrevet av lege. Videre presiserer vi at det ikke er alle menn som kan benytte Tadalafil, for eksempel menn med alvorlige hjertelidelser. Du finner utfyllende informasjon om dette, samt annen viktig informasjon om Tadalafil hos de nettklinikkene hvor du lovlig kan kjøpe Cialis og andre potensmedisiner. Her kan du lese om bivirkninger fra Cialis og her kan du lese om bivirkninger fra Levitra. Her kan du lese om disse nettklinikkene og lovlig bestilling av reseptbelagte legemidler.

aug 27

Hvordan kjøpe Cialis Daily?

Nå kan du kjøpe Cialis Daily på nett og som om ikke det var nok kan du også få resept. I de neste avsnittene finner du informasjon om hvorfor det er lovlig å kjøpe potensmedisiner på nett, om hvordan du kan kjøpe Cialis Daglig, samt om hvor du trygt og lovlig kan kjøpe potensmedisiner.

Fordeler med denne potensmedisinen

Cialis Daglig som enkelt kaller denne potensmedisinen er det eneste legemiddelet som er ment for daglig behandling av impotens og det er flere fordeler knyttet til denne potensmedisinen. Blant annet passer Cialis Daily midt i blinken for deg som ofte er seksuelt aktiv og i tillegg er dette potensmiddelet et godt valg for deg som ønsker et normalt sexliv uten planlegging og med muligheter for spontanitet. Ellers er det naturlig nok slik at risikoen for bivirkninger er redusert, blant annet fordi Cialis Daglig inneholder mindre doser av virkestoffet tadalafil.

Hvordan bestille Cialis Daily?

Til tross for at det ikke er tillatt å innføre reseptbelagte potensmedisiner til Norge uten resept, er det likevel mulig å kjøpe slike legemidler lovlig på nett. Det er også mulig å kjøpe Cialis Daily, men det betinger at du handler fra en seriøs helsetjeneste som både tilbyr resept og som i tillegg oppfyller de andre kravene loven stiller.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Begge disse helsetjenestene tilbyr en nettbasert legekonsultasjon som er inkludert i prisen og som er grunnlaget for at du skal få resept. Når det gjelder legekonsultasjonen foregår den i form av et spørreskjema som du fyller ut når du bestiller Cialis Daily og som vil bli gjennomgått av en EU-godkjent lege. Denne legen skriver så ut en e-resept før din forsendelse med Cialis Daily blir sendt fra et godkjent apotek. Din forsendelse vil vanligvis bli sendt innen 24 timer og da i en diskret forpakning.

Du tilbys gode og konkurransedyktige priser

Begge de to helsetjenestene nevnt ovenfor tilbyr Cialis Daily og andre potensmedisiner til konkurransedyktige priser, spesielt med tanke på at frakt, resept og legekonsultasjon er inkludert i prisen. Det betyr etter det vi kjenner til at det kun er momsen som kommer i tillegg (Legemidler er tollfrie). Konkurransedyktige priser betyr i denne sammenheng ikke at prisene kan sammenlignes med de du finne hos ulovlige nettapotek, men det er da også to helt forskjellige ting. Tvilsomme nettapotek selger ulovlige og falske potensmedisiner som du bør holde deg langt unna.

Derfor er det lovlig

Det enkle svaret er at du lovlig kan bestille Cialis Daily online hvis lovens betingelser oppfylles. Det betyr blant annet du må være fylt 18 år, at du kun kan bestille potensmedisiner til eget bruk, samt at det nettstedet du bestiller fra må ha godkjennelse fra sitt lands myndigheter. Videre må dette landet ligge innenfor EØS-området og i tillegg må det som kunne vises til lovlig anskaffet resept. Dersom du velger å kjøpe Cialis Daily behøver du imidlertid ikke å tenke på dette, fordi disse helsetjenestene sørger for at loven fylles. NB: Loven er nå endret, men du kan fremdeles bestille potsnemedisiner via helsetjenestene vi lenker til. Les mer i artikkelen legemidler online.

Litt informasjon om denne potensmedisinen

Cialis Daily er en potensmedisin som er ment for daglig behandling og som inneholder den aktive ingrediensen tadalafil som beviselig hjelper mot impotens. For Cialis Daily er dosene med tadalafil 2,5 eller 5 mg, mens de for vanlig Cialis er 10 eller 20 mg. Det betyr at den versjonen som er ment for daglig behandling gir en redusert risiko for bivirkninger, noe du kan lese mer om på bestillingssidene hos de to nevnte helsetjenestene. Der finner du også annen relevant informasjon om Cialis Daily, inkludert fakta om hvem som ikke bør benytte dette legemiddelet. Du finner også denne typen informasjon på medicinenet.com.

 

Våre kilder:

 • http://www.medicinenet.com/tadalafil/article.htm
 • http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=244982&epslanguage=no
 • http://www.felleskatalogen.no/
 • http://www.lommelegen.no/
 • http://www.medilexicon.com/drugs/cialis.php
aug 06

Potensmedisiner og resept

Mange lurer på om det er mulig å bestille potensmedisiner lovlig på nett og svaret på det spørsmålet er ja. Det er ikke lovlig å kjøpe potensmedisiner som Viagra uten resept, men det er lovlig å kjøpe potensmedisiner fra en nettklinikk som tilbyr legekonsultasjon og resept. I tillegg søger denne klinikken for at de andre kravene som det norske lovverket stiller blir oppfylt.

Det innebærer blant annet at det nettstedet hvor du skal bestille et reseptbelagt potensmiddel fra må høre til i et EØS-land og i tillegg må de drive med godkjennelse fra dette landets myndigheter. Videre må du som bestiller potensmedisin være over 18 år og kun kjøpe potensmidler til eget bruk. NB: Reglene er nå endret, men du kan fremdeles bestille potensmedisiner på nett helt lovlig. Les mer

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Slik kan du lovlig bestille potensmedisiner

Det er ikke tillatt å ta potensmedisiner inn i Norge uten resept, men det er som nevnt likevel mulig å bestille potensmidler som Cialis på nett. Forklaringen på det er nettbaserte helsetjenester som tilbyr en nettbasert legekonsultasjon (du må fylle ut et spørreskjema om din helse) og derigjennom resept. Du kan med andre ord skaffe resept samtidig som du kjøper potensmedisin. I artikkelen Hvordan bestille potensmedisiner på nett finner du mer relevant informasjon, samt tips om hvilke nettsteder som tilbyr denne muligheten.

Ikke la deg lure av ulovlige nettapotek

Det finnes drøssevis med ulovlige nettapotek som tilbyr deg å bestille potensmedisiner uten resept, men ikke la deg lure. Riktignok selger disse nettapotekene potensmidler uten å kreve resept, men det betyr ikke at det er lovlig. Det betyr heller ikke at det er autentiske potensmiddel som selges, snarere tvert imot.

Mange ulovlige nettapotek selger potensmiddel som du umulig kan vite hva inneholder. I tillegg er disse potensmedisinene ofte produsert under sterkt kritikkverdige forhold og de kan gi alvorlig helseskade. Slike produkter som for eksempel markedsføres som generiske Cialis eller Cialis Black bør du enkelt og greit holde deg langt unna.

Noen av de ulovlige nettapotekene selger generiske potensmedisiner som de hevder du lovlig kan bestille og ta inn i Norge uten resept. Det er så feil som det kan få blitt, fordi virkestoffene i potensmedisiner som Cialis og Viagra er reseptbelagt. I tillegg risikerer du også her å ende opp med skadelige medisiner.

Ikke bestill potensmedisin som Cialis på nett, vel å merke dersom de du bestiller fra ikke tilbyr resept og i tillegg oppfyller resten av kravene det norske lovverket stiller. Resept er nødvendig for å kunne importere legemidler til Norge (for privat bruk) og i tillegg vil en resept fra et nettsted som samarbeider med godkjente leger gi deg trygghet om at du får autentiske potensmedisiner som du trygt kan benytte.

 • Her kan du lese om falske potenspiller
 • Her kan du lese om Kamagra
 • Her kan du lese om Tadalafil
 • Her kan du lese om Viagro+
 • Her kan du lese om en startpakke med potensmedisiner
 • Her kan du lese om More Man og More Woman