des 18

Levitra vs Spedra

Bør du velge Levitra eller Spedra? I dette innlegget ser vi på hva som er det beste alternativet av disse to godkjente potensmedisinene som begge virker raskt og som begge anses å gi en trygg behandling av impotens. Du finner også tips om muligheten til å bestille potensmedisiner lovlig online.

Vil du bestille online?

Nedenfor ser vi nærmere på hva som er det beste alternativet, men først et tips om muligheten til lovlig å kjøpe potensmedisiner online. Det er nemlig mulig å bestille lovlig på nett, men legg merke til at de fleste aktørene driver ulovlig. Vi anbefaler to nettbaserte helsetjenester som garantert driver lovlig og som selger ekte potensmedisiner. Fra deres nettsider kan du bestille Spedra, Viagra, Levitra og Cialis og du kan bestille uten å ha resept fra før. Årsaken til det er at legekonsultasjon inngår i prisen og mer informasjon om hvor du bestiller kan finnes i våre produktomtaler.

Dessverre kjenner vi for tiden ikke til noen muligheter for trygg og lovlig nettbestilling av reseptbelagte potensmedisiner. Sjekk gjerne dette reseptfrie og populære alternativet.

Spedra eller Levitra

Det er slik at alle godkjente potensmedisiner virker ved å øke blodstrømmen til penis slik at en ereksjon kan oppnås og opprettholdes. Det betyr ikke at alle potensmedisiner er like og det finnes forskjeller når det gjelder alt i fra virketid til bivirkninger. Når det gjelder Spedra og Levitra er imidlertid forskjellene relativt små og begge disse potenspillene har de samme fordelene.

De fordelene er først og fremst at både Spedra og Levitra virker raskt, samt at de kommer med relativt liten risiko for bivirkninger. Både Spedra og Levitra anbefales derfor blant annet til menn med diabetes og en del andre underliggende helseproblemer. Når det gjelder prisen er også den relativt lik, men i skrivende stund er Levitra noen kroner rimeligere.

Vår konklusjon

Det er ikke mye som skiller disse potensmedisinene, men vi velger likevel å kåre Levitra til vinneren. Det skyldes delvis at dette produktet har eksistert lengre og dermed er bedre utprøvd. Den viktigste grunnen til at vi foretrekker Levitra er imidlertid tilbakemeldinger fra brukere som har delt sine erfaringer på nett. Brukere som har vurdert Levitra og virkestoffet Vardenafil gir i snitt 8,4 av 10 poeng, mens brukere som har vurdert Spedra og virkestoffet Avanafil i snitt gir 7,3 av 10 poeng. Sammenlignet med de fleste andre legemidler er dette for øvrig meget gode tall som indikerer at de fleste brukerne har gode erfaringer både med Levitra og Spedra.

Sjekk hvor du kan kjøpe penispumper – Les om et naturlig potensmiddel

mar 01

Cialis vs Levitra

Da var turen kommet til å sammenligne Cialis og Levitra som begge er to godkjente potensmedisiner du lovlig kan kjøpe på nett. Vi ser blant annet på hva som er fordelene med Levitra og på hva som er fordelene med Cialis. I tillegg ser vi litt på tilbakemeldinger fra brukere av disse potenspillene.

Vil du kjøpe potensmedisiner på nett?

For vi ser på spørsmålet Cialis vs Levitra tar vi med nyttig og ikke minst viktig informasjon om muligheten til å kjøpe potensmedisiner på nett. Det er nemlig mulig å bestille reseptbelagte potensmedisiner som Cialis på nett og det helt lovlig. Se imidlertid opp for de mange tvilsomme nettapotekene som selger falske kopier og som blant annet kan kjennes igjen på manglende tilbud om legekonsultasjon og resept. Sjekk produktomtalene nedenfor for tips om hvor du lovlig kan bestille legemidler.

Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. På denne siden kan du lese om et reseptfritt alternativ med dokumentert effekt.

 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Cialis
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Viagra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Levitra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Spedra
 • Klikk her for å lese om nettbestilling av Sildenafil

Levitra vs Cialis

Det finnes viktige forskjeller mellom de godkjente potensmedisinene, men når det gjelder selve effekten er den lik og potensmedisiner som Cialis og Levitra virker på følgende måte. Blodstrømmen til penis økes slik at en ereksjon kan oppnås og opprettholdes, men det krever fremdeles seksuell stimulans.

Om det er Levitra eller Cialis som vil gi deg best effekt er det umulig å si noe om og du må med andre ord forsøke begge disse potensmedisinene for å finne ut av dette. En rimelig prøvepakke med potensmedisiner som du kan lese mer om i denne artikkelen er derfor et populært alternativ som vi mer enn gjerne anbefaler.

En annen ting som er forholdsvis lik er prisen, selv om Levitra i snitt er noen kroner billigere. Men, det var forskjellene vi skulle fokusere på og de finnes blant annet knyttet til mulige bivirkninger, utsatte grupper og ikke minst virketid. For mens Cialis med virkestoffet Tadalafil virker i opp mot 36 timer og har fått tilnavnet helgepillen, virker Levitra med virkestoffet Vardenafil i opp mot 5-6 timer. Og mens Levitra skal virker innen 15-20 minutter tar det nesten dobbelt så langt tid før Cialis virker.

Dersom du ønsker et raskt virkende potensmiddel er med andre ord Levitra et godt valg, mens det er Cialis som gjelder dersom du ønsker lengst mulig effekt og den muligheten til spontanitet som det gir. Av andre viktige forskjeller bør det nevnes at Levitra anses å komme med en mindre risiko for bivirkninger, sammenlignet med Cialis. I tillegg er det slik at Levitra anbefales for en del utsatte grupper som ikke kan benytte Cialis og Viagra. Eldre menn og menn med diabetes er eksempler på slike utsatte grupper.

Vår konklusjon

Som det fremgår av avsnittene ovenfor finnes det ikke noe grunnlag for å påstå at det er Cialis eller Levitra som et best. Det er din helsesituasjon og dine ønsker i forhold til virketid som langt på vei vil avgjøre hvilken potensmedisin som er best for deg og når det gjelder effekten må du som nevnt selv finne ut om det er Cialis eller Levitra som virker best.

Både Cialis og Levitra er godkjente potensmedisiner som gir en effektiv behandling av impotens og de aller, aller fleste vil bli fornøyde med begge disse alternativene. Det viser blant annet tilbakemeldinger fra brukere som du kan lese om via lenkene ovenfor. Vi nevner til slutt at disse to potensmedisinene også kommer i utgavene Cialis Daily og Levitra smeltetabletter. Sistnevnte virker på samme måte som vanlig Levitra, men effekten vil merkes enda litt raskere og dette er en potenspilles som kan tas mer diskret. Cialis Daily kommer i mindre doser en vanlig Cialis, noe som reduserer risikoen for bivirkninger. Videre er dette den eneste godkjente potensmedisinen som er ment for daglig behandling.

 • Her kan du sammenligne Spedra og Levitra
 • Her kan du sammenligne Cialis og Viagra
 • Her kan du lese om Sildenafil

Vår kilder:

 • http://www.levitra.com
 • http://www.drugs.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.cialis.com
feb 03

Levitra vs Viagra

I dette innlegget ser vi litt på hva som er det beste alternativet av Levitra og Viagra, to godkjente potensmedisiner som begge anses og gi en trygg og effektiv behandling av impotens. Du finner også tips om muligheten til å kjøpe slike legemidler lovlig på nett.

Få med deg dette!

Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Vil du bestille på nett?

Før vi ser nærmere på Levitra vs Viagra tar vi med viktig informasjon om muligheten til å kjøpe potensmedisiner på nett. Det er fullt mulig å bestille slike legemidler på en trygg og lovlig måte fra denne nettklinikken og utfyllende informasjon om dette finnes i våre omtaler av Levitra og Viagra. De aller fleste aktørene driver imidlertid ulovlig og du bør aldri kjøpe potensmedisiner fra nettsteder som ikke tilbyr resept og legekonsultasjon. Les mer i artikkelen Falske potenspiller.

Viagra vs Levitra

Alle godkjente potensmedisiner virker ved å øke blodstrømmen til penis og det er med andre ord ikke der forskjellen ligger. Forskjellene mellom de forskjellige potenspillene er knyttet til virketid, hvem som kan benytte det aktuelle potensmiddelet, bivirkninger, med mer.  Når det gjelder pris er for øvrig forskjellene svært små, men i snitt er Levitra noen få kroner billigere.

En av de største forskjellene er at Levitra inneholder det aktive virkestoffet Vardenafil som virker litt raskere enn Viagra som inneholder virkestoffet Sildenafil. Mens Levitra virker innen 15-20 minutter virker Viagra innen en 30 minutter, mens begge disse potensmedisinene gir effekt i opptil 5 timer.

Andre store forskjeller er at Vardenafil er effektivt i mindre doser, noe som betyr at Levitra gir redusert risiko for bivirkninger. Det er også slik at Levitra anbefales til en del menn med underliggende helseproblemer som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk. Levitra kommer for øvrig også i form av smeltetabletter, noe du kan lese mer om her.

Vår konklusjon

Det finnes ikke grunnlag for å påstå at Levitra alltid vil være et bedre valg enn Viagra eller motsatt og det viser også tilbakemeldinger fra brukere som kan leses på nettstedet drugs.com. Her gir brukere av Levitra en snittkarakter på imponerende 8,4 av 10, mens brukere av Viagra gir en snittkarakter på like imponerende 8,5 av 10.

Vår konklusjon er at både Viagra og Levitra virker godt mot impotens og at de aller, aller fleste vil bli meget fornøyde med begge disse legemidlene. Hva du ønsker og din helse vil som nevnt være avgjørende i forhold til hva som er det beste valget for deg. Dersom du ønsker et potensmiddel som er meget effektivt, som anses som trygt for friske menn og som er meget grundig klinisk testet er Viagra et godt valg. Dersom du har underliggende helseproblemer som diabetes, ønsker en potenspille som virker raskt og eller ønsker redusert risiko for bivirkninger er Levitra er godt valg.

Våre kilder:

 • http://www.levitra.com
 • http://www.viagra.com
 • http://www.drugs.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/viagra-pfizer-565179
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/levitra-bayer-pharma-ag-560935
jan 20

Bivirkninger knyttet til Levitra

Levitra er en hurtigvirkende potensmedisin som er reseptbelagt. Som for alle andre legemidler kommer Levitra med en risiko for bivirkninger, men for friske mennesker anses dette som en meget trygg behandling av impotens og Levitra anbefales gjerne til eldre menn og/eller menn med underliggende helseproblemer som for eksempel diabetes.

Dersom du ønsker å kjøpe Levitra på nett finner du informasjon om et trygt og lovlig alternativ i denne artikkelen og i denne artikkelen kan du lese om Levitra smeltetabletter Unngå for all del ulovlige nettapotek som selger falske potensmedisiner som kan være meget skadelige. Her finner du tips om bestilling av andre potensmedisiner

For trygg og effektiv behandling av impotens

Alle de godkjente potensmedisinene anses som en trygg og effektiv behandling av impotens, vel å merke for friske mennesker. Det gjelder også Levitra som virker godt også i små doser. Det fordi virkestoffet i Levitra som heter Vardenafil er effektivt i små doser. Levitra kommer derfor i mindre doseringer enn Cialis og Viagra, noe som gir en redusert risiko for bivirkninger. Dette er årsaken til at Levitra gjerne anbefales for eldre menn og for menn med underliggende helseproblemer, men likevel er det ikke alle som bør benytte denne potesmedisinen. Her kan du lese mer om hvem som ikke bør bruke Levitra.

Milde bivirkninger som går over

De aller fleste bivirkninger knyttet til bruk av Levitra er milde og av en kortvarig karakter og sistnevnte betyr følgende. Kortvarige bivirkninger vil vanligvis forsvinne når kroppen har vendt seg til det aktuelle legemiddelet og det er derfor får som slutter med Levitra grunnet bivirkninger. Den mest vanlige bivirkningen er for øvrig mild til moderat hodepine og det kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer.

Blant de vanlige bivirkningene finner vi rødming, tett nese, fordøyelsesbesvær og svimmelhet og opp mot 1 av 10 personer kan rammes. Blant de mindre vanlige bivirkningene finner vi tilstander som søvnforstyrrelser, tett nese, øresus, pustevansker, ryggsmerter og øyesmerter, men det er kun opp mot 1 av 100 personer som rammes. Blant de sjeldne bivirkningene finner vi angst, besvimelse, hukommelsestap, neseblødning og øyebetennelse, men det er kun opp mot 1 av 1000 personer som rammes.

Som du ser betyr ikke vanlige bivirkninger at det er vanlig/sannsynlig å oppleve dette, men at det er disse bivirkninger som forekommer hyppigst. Du finner utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger i pakningsvedlegget. på levitra.com og på felleskatalogen.no. Du finner også nyttig informasjon hos den nettklinikken som du lovlig kan kjøpe Levitra fra. Vi oppfordrer i den sammenheng alle om å være oppriktige når dere fyller ut det nettbaserte konsultasjonsskjemaet i forbindelse med nettbestilling. Legen som behandler din bestilling er avhengig av korrekte opplysninger for å kunne foreskrive en trygg og riktig behandling.

Våre kilder:

 • http://www.lommelegen.no/artikkel/levitra-mot-potensproblemer
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-levitra-bayer-pharma-ag-560933
 • http://www.drugs.com/levitra.html
 • http://www.levitra.com/
 • http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000475/WC500039993.pdf
jan 02

Prøvepakke med potenspiller

Er du usikker på hvilke potenspiller som passer best for deg? Da bør du vurdere en prøvepakke med potensmedisiner og en nettklinikk lar deg faktisk sette sammen din egen prøvepakke. I tillegg kan du spare over 3000 kroner på å velge dette alternativet, et alternativ som både er trygt og lovlig.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

De to nevnte helsetjenestene er begge godkjent av britiske helsemyndigheter, de selger begge autentiske legemidler og de sørger begge for at alle lovens krav er oppfylt. Det er med andre ord helt trygt å bestille en prøvepakke med potenspiller fra deres nettsider og det er i tillegg helt trygt. Legene som benyttes er EU-godkjente og det samme gjelder for apoteket som pakker og sender din bestilling.

Vigorex er et reseptfritt potensmiddel som funker

En prøvepakke med potenspiller som Cialis, Viagra, Levitra og Spedra kan som nevnt kjøpes selv om du ikke har resept fra før. Forklaringen på det er at disse helsetjenestene tilbyr resept gjennom en nettbasert legekonsultasjon og dermed er alt helt lovlig. Det å kjøpe potensmedisiner fra ulovlige nettapotek som ikke tilbyr legekonsultasjon og resept er derimot forbudt og i tillegg vil du ende opp med falske og potensielt skadelige kopier.

Prøvepakke 1

Her tilbys du en meget fleksibel prøvepakke som vi mer enn gjerne anbefaler. Du kan selv velge hvilke potenspiller som skal inngå i din pakke og du kan velge mellom alle de godkjente potensmedisinene, med unntak av Cialis Daily. Det fordi Cialis Daily er ment for daglig behandling og således ikke kan sammenlignes med de andre alternativene. Du kan med andre ord velge Viagra, Cialis, Levitra, Levitra smeltetabletter og/eller den nye potensmedisinen Spedra. Her kan du bestille denne prøvepakken og legg spesielt merke til at du faktisk kan spare mer enn 3000 kroner!

Prøvepakke 2

Her tilbys du i skrivende stund en ferdig prøvepakke med de tre mest populære potenspillene som er Viagra, Cialis og Levitra. Du får 4 tabletter av hver potensmedisin og dermed kan du selv sammenligne effekten. Selv om alle godkjente og reseptbelagte potenspiller virker på samme måte er det nemlig forskjeller i virketid, bivirkninger, med mer. Her kan du bestille denne prøvepakken som gir en meget, meget god rabatt!

Nyttig informasjon

Potenspiller som er reseptbelagte kommer som alle andre legemidler med en viss risiko for bivirkninger. I tillegg er det enkelte utsatte grupper som ikke kan bruke en eller flere av disse potensmedisinene. Nyttig og viktig informasjon om dette finnes på nettsidene til de nevnte nettklinikkene, samt på sidene til felleskatalogen og til drugs.com. Vi avslutter med en kort gjennomgang av potenspiller som du kan inkludere i din prøvepakke.

 • Cialis er tilgjengelig i doser a 10 og 20 mg og dette er en potenspille som virker lenge. Faktisk gir Cialis effekt i opp mot 36 timer, noe som er forklaringen på tilnavnet helgepillen. Effekten fra Cialis vil merkes innen 30 minutter og det aktive virkestoffet heter tadalafil. Vår omtale
 • Spedra er tilgjengelig i doser a 50, 100 og 200 mg og dette er en raskt virkende potensmedisin som gir effekt allerede innen 15 minutter. Videre er det slik at Spedra gir effekt i opp mot 6 timer og dette regnes som en potenspille med lav risiko for bivirkninger. Det aktive virkestoffet heter avanafil. Vår omtale
 • Viagra er tilgjengelig i doser a 25, 50 og 100 mg og dette er en klinisk bevist behandling av impotens som årlig foreskrives til millioner av menn. Effekten vil merkes innen 30 minutter og den vil vare i opp mot 5 timer. Det aktive virkestoffet i denne potenspillen er sildenafil. Vår omtale
 • Levitra kommer som vanlige tabletter i doser a 5, 10 og 20mg, samt som smeltetabletter i doser a 10 mg. Dette er potenspiller som virker raskt og det gjelder spesielt for smeltetablettene som vil gi effekt innen 15 minutter. Virketiden er på opp mot 5 timer og det aktive virkestoffet heter vardenafil. Vår omtale

Tips om hvordan du trygt kan kjøpe en prøvepakke med potenspiller finner du øverst i denne artikkelen. I menyen finner du våre omtaler av potensmedisiner, samt nyttig informasjon om impotens, kosttilskudd som kan hjelpe, med mer. Her kan du lese om krem mot for tidlig utløsning.

aug 27

Hvordan kjøpe Levitra smeltetabletter på nett?

Nå kan du bestille Levitra smeltertabletter på nett og i de neste avsnittene kan du lese om hvorfor dette er mulig og ikke minst lovlig. Du finner også litt informasjon om dette potensmiddelet, samt en viktig advarsel om hvor du absolutt ikke bør kjøpe potensmedisiner som Levitra.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Fordeler med smeltetabletter

Effekten fra Levitra smeltetabletter er den samme som for vanlig Levitra og i og for seg den samme som for Cialis og Viagra, nemlig økt blodstrøm til penis. Men, fordi dette er sugetabletter (smeltetabletter) vil virkestoffene (Vardenafil) bli tatt raskere opp i blodet noe som betyr at effekten merkes raskere. En annen fordel med Levitra smeltetabletter er at de kan inntas uten vann og dermed på en mer diskret måte.

Hvordan få resept?

Det er ulovlig å innføre legemidler til Norge uten at disse er foreskrevet av en lege som driver med godkjennelse fra det EØS/EU-landet du kjøper medisiner fra. Likevel kan du kjøpe Levitra smeltetabletter, dersom du handler på riktig sted. Med riktig sted mener vi et seriøst nettsted som tilbyr resept gjennom godkjent leget og som ellers oppfylles de andre kravene loven stiller.

Her kan du lovlig kjøp Levitra smeltetabletter

I skrivende stund kjenner vi til to nettsteder hvor du trygt og ikke minst helt lovlig kan bestille Levitra smeltetabletter og andre reseptbelagte potensmedisiner. Disse som heter…. driver begge med godkjennelse fra britiske myndigheter, de samarbeider kun med godkjente apotek og de benytter kun EU-godkjente leger. Dersom du bestiller Levitra smeltetabletter fra et av disse nettstedene vil de sørge for at alt foregår helt lovlig.

Begge disse helsetjenestene tilbyr en nettbasert legekonsultasjon som er inkludert i prisen og som vil være grunnlaget for at du skal få resept og riktig behandling. Selve konsultasjonen foregår i form av et spørreskjema som du fyller ut før det gjennomgås av en EU-godkjent lege. Denne legen skriver så ut en e-resept før din forsendelse med Levitra smeltetabletter blir sendt fra et godkjent apotek. Din forsendelse vil vanligvis bli sendt innen 24 timer og da i en diskret forpakning.

Du tilbys konkurransedyktige priser

De tilbyr konkurransedyktige priser på Levitra smeltetabletter og andre potensmedisiner og som nevnt er resept og nettbasert legekonsultasjon inkludert i prisen. Frakt er etter det vi forstår også inkludert og fordi legemidler er tollfrie er det kun momsen som kommer i tillegg. Vi presiserer at de konkurransedyktige prisene som tilbys på Levitra sugetabletter og andre legemidler ikke kan sammenlignes med de prisene de ulovlige nettapotekene opererer med. Men, dette er da helle ikke sammenlignbart fordi slike nettapotek selger ulovlige og falske potensmedisiner som du ikke under noen omstendigheter bør kjøpe.

Derfor er det lovlig

Det enkle svaret er at du lovlig kan kjøpe Levitra Smeltetabletter på nett dersom lovens betingelser oppfylles. Det innebærer blant annet du må være fylt 18 år, at du kun bestiller potensmedisiner til eget bruk, samt at det nettstedet du bestiller fra driver med godkjennelse fra sitt lands myndigheter og at dette landet ligger innenfor EØS-området. I tillegg kreves det resept, men strengt tatt behøver du ikke tenke på dette. Dersom du velger å bestille Levitra smeltetabletter fra et av de to nettstedene nevnt ovenfor vil nemlig alt være helt lovlig.

Litt informasjon om denne potensmedisinen

Levitra Smeltetabletter er en raskt virkende potensmedisin som inneholder den aktive ingrediensen Vardenafil og som er tilgjengelig i en dosering på 10 mg. Vanlig Levitra som du kan lese om her er for øvrig tilgjengelig i doseringer på 5, 10 og 20 mg. Som nevnt er risikoen for bivirkninger relativt liten og det skyldes at virkestoffer Vardenafil er effektiv også i små doser. På nettsidene hvor du lovlig kan kjøpe Levitra smeltetabletter finner du utfyllende informasjon om dosering, mulige bivirkninger, om hvem som ikke bør benytte dette legemiddelet, med mer. Du finner også denne typen informasjon på drugs.com.

 

Våre kilder

 • http://www.lommelegen.no/artikkel/levitra-mot-potensproblemer
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.medicinenet.com/vardenafil/article.htm
 • http://vardenafiledguide.com/common_facts_about_levitra.html