feb 22

Hva kan Viagra hjelpe mot?

Viagra er en velkjent potensmedisin og effekten mot impotens er klinisk bevist. Studier og annen forskning viser imidlertid at Viagra også kan hjelpe mot andre tilstander og det ser vi litt nærmere på i dette innlegget.

Vi understreker at Viagra er et legemiddel og derfor kun bør benyttes som foreskrevet av lege. Dersom du ønsker å kjøpe Viagra på nett finner du relevant informasjon om trygg og lovlig bestilling i denne artikkelen. Informasjonen nedenfor er kun ment som informasjon og ikke på noen måte som en oppfordring til å bruke Viagra på annen måte enn det legen har foreskrevet.

Mot høyt blodtrykk og hjertefeil

Sildenafil som er virkestoffet i Viagra skal opprinnelig ha blitt utviklet for å virke mot høyt blodtrykk og i følge onlinelege.no benyttes Sildenafil blant annet mot høyt blodtrykk og mot høydesyke. I tillegg er det i følge en rekke anerkjente nettsteder slik at Viagra (sildenafil) brukes mot en hjertelidelse som innebærer en fortykning av den høyre siden av hjertet. En studie publisert i tidsskriftet BMC Medicine viser at Viagra også kan hjelpe mot fortykning på den venstre siden, men flere norske eksperter er fremdeles skeptiske.

Mye interessant forskning

Det har blitt forsker mye på hvilke fordeler Viagra (sildenafil) kan gi og et eksempel er en tysk studie som indikerer at sildenafil faktisk kan hjelpe mot overvekt. Det fordi dette virkestoffet kan øke mengden brune fettceller og det på bekostning av hvite fettceller. Litt forenklet er det positivt fordi brune fettceller forbrenner fett, mens de hvite lagrer fett. Denne studien er omtalt på forskning.no og vi gjør oppmerksom på at studien ble foretatt på mus.

Forskning.no har også omtalt en amerikansk studie foretatt ved The Children’s Hospital of Philadelphia som viser at Viagra kan hjelpe barn med alvorlig hjertefeil. Forskning.no skriver blant annet at Viagra har allerede vist lovende takter i behandling av voksne med hjertefeil og at det derfor undersøkes om denne medisinen også kan hjelpe barn.

Til slutt nevner vi en forholdsvis gammel artikkel fra 2007 som kan leses på dailymail.co.uk. Denne artikkelen fokuserer på potensielle helsefordeler fra Viagra og en rekke interessant forskning er omtalt. Blant annet kan du der lese om at denne potensmedisinen også kan hjelpe kvinner til et bedre sexliv, samt at Viagra både kan hjelpe i forhold til diabetes, fruktbarhet hos kvinner, samt mot høydesyke. Vi understreker at Viagra foreløpig ikke er godkjent for kvinner.

feb 11

Cialis vs Viagra

Spørsmålet Cialis vs Levitra er det vi skal forsøke å besvare i dette innlegget og selv om alle godkjente potensmedisinene virker på samme måte finnes det viktige forskjeller mellom Cialis og Viagra som blant annet er knyttet til virketid.

Kjøp lovlig på nett

I de neste avsnittene kan du lese om forskjeller mellom Viagra og Cialis, men først noen ord om hvordan du lovlig kan kjøpe potensmedisiner på nett. Det er nemlig mulig å bestille potensmedisiner trygt og lovlig fra denne nettklinikken og i våre omtaler av Viagra og Cialis finner du utfyllende informasjon. Legg imidlertid merke til at de aller fleste nettsteder som selger potensmedisiner driver ulovlig og selger falske kopier som kan være svært skadelige.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Viagra vs Cialis

Som nevnt virker alle de godkjente potensmedisinene på samme måte og kort forklart vil det si at blodstrømmen til penis økes slik at en ereksjon kan oppnås og beholdes. Forskjeller finnes imidlertid og de er knyttet til ting som virketid, dosering, bivirkninger, hvem som ikke bør benytte det bestemte legemiddelet, med mer.

Den største forskjellen må kunne sies å være virketiden og det fordi Cialis virker mye lenger enn Viagra. Faktisk virker tadalafil som er den aktive ingrediensen i Cialis opp mot 36 timer, mens sildenafil som er den aktive ingrediensen i Viagra virker opp mot 5 timer.  Når det gjelder hvor raskt disse potensmedisinene virker er svaret at begge skal gi effekt innen 30 minutter.

Faktisk er virketiden den eneste store forskjellen som gjelder for alle, men det finnes også andre ting som skiller Cialis og Viagra og da tenker vi først og fremst på mulige bivirkninger. Riktignok er de mulige bivirkningene stort sett de samme, men det har vist seg å være store individuelle forskjeller. En person som opplever plagsomme bivirkninger fra Cialis kan slipper dette ved å bruke Viagra, mens det for en annen person kan være stikk motsatt.

Vår konklusjon

Etter vår mening er det umulig å gi et definitivt svar på spørsmålet Cialis vs Viagra. Det fordi forskjellige potensmedisiner passer til forskjellige personer og det er umulig å si sikkert på forhånd hva som passer deg best. I tillegg er det slik at prisforskjellene er ubetydelige.

Både Viagra og Cialis virker godt for de aller fleste og svært få opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å stoppe bruken. Det gjenspeiles i tilbakemeldinger fra kunder som er publisert på drugs.com hvor Viagra i snitt får 8,5 av 10, mens Cialis i snitt får 8,9 av 10 poeng.

Noe bestemt tips om hva som er best av Cialis og Viagra kan vi med andre ord ikke gi, men for deg som ønsker lengst mulig effekt og muligheten til et spontant sexliv fremstår selvfølgelig Cialis som det beste valget. Legg i den sammenheng merke til potensmedisinen Cialis Daily, som du kan lese mer om i denne artikkelen.

Våre kilder:

 • http://www.drugs.com
 • http://www.viagra.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no
 • http://www.cialis.com/
feb 03

Levitra vs Viagra

I dette innlegget ser vi litt på hva som er det beste alternativet av Levitra og Viagra, to godkjente potensmedisiner som begge anses og gi en trygg og effektiv behandling av impotens. Du finner også tips om muligheten til å kjøpe slike legemidler lovlig på nett.

Få med deg dette!

Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Vil du bestille på nett?

Før vi ser nærmere på Levitra vs Viagra tar vi med viktig informasjon om muligheten til å kjøpe potensmedisiner på nett. Det er fullt mulig å bestille slike legemidler på en trygg og lovlig måte fra denne nettklinikken og utfyllende informasjon om dette finnes i våre omtaler av Levitra og Viagra. De aller fleste aktørene driver imidlertid ulovlig og du bør aldri kjøpe potensmedisiner fra nettsteder som ikke tilbyr resept og legekonsultasjon. Les mer i artikkelen Falske potenspiller.

Viagra vs Levitra

Alle godkjente potensmedisiner virker ved å øke blodstrømmen til penis og det er med andre ord ikke der forskjellen ligger. Forskjellene mellom de forskjellige potenspillene er knyttet til virketid, hvem som kan benytte det aktuelle potensmiddelet, bivirkninger, med mer.  Når det gjelder pris er for øvrig forskjellene svært små, men i snitt er Levitra noen få kroner billigere.

En av de største forskjellene er at Levitra inneholder det aktive virkestoffet Vardenafil som virker litt raskere enn Viagra som inneholder virkestoffet Sildenafil. Mens Levitra virker innen 15-20 minutter virker Viagra innen en 30 minutter, mens begge disse potensmedisinene gir effekt i opptil 5 timer.

Andre store forskjeller er at Vardenafil er effektivt i mindre doser, noe som betyr at Levitra gir redusert risiko for bivirkninger. Det er også slik at Levitra anbefales til en del menn med underliggende helseproblemer som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk. Levitra kommer for øvrig også i form av smeltetabletter, noe du kan lese mer om her.

Vår konklusjon

Det finnes ikke grunnlag for å påstå at Levitra alltid vil være et bedre valg enn Viagra eller motsatt og det viser også tilbakemeldinger fra brukere som kan leses på nettstedet drugs.com. Her gir brukere av Levitra en snittkarakter på imponerende 8,4 av 10, mens brukere av Viagra gir en snittkarakter på like imponerende 8,5 av 10.

Vår konklusjon er at både Viagra og Levitra virker godt mot impotens og at de aller, aller fleste vil bli meget fornøyde med begge disse legemidlene. Hva du ønsker og din helse vil som nevnt være avgjørende i forhold til hva som er det beste valget for deg. Dersom du ønsker et potensmiddel som er meget effektivt, som anses som trygt for friske menn og som er meget grundig klinisk testet er Viagra et godt valg. Dersom du har underliggende helseproblemer som diabetes, ønsker en potenspille som virker raskt og eller ønsker redusert risiko for bivirkninger er Levitra er godt valg.

Våre kilder:

 • http://www.levitra.com
 • http://www.viagra.com
 • http://www.drugs.com
 • http://www.medicinenet.com
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/viagra-pfizer-565179
 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/levitra-bayer-pharma-ag-560935
jan 30

Nå kan du kjøpe Sildenafil online

Sildenafil Actavis er en rimelig potensmedisin som er godkjent for salg i Norge. Det betyr at det når er mulig å bestille generisk Viagra og du kan helt lovlig kjøpe Sildenafil Actavis på nett. I skrivende stund er Sildenafil Actavis den eneste godkjente «kopien» av Viagra og du kan spare over 1000 kroner på en eneste bestilling.

Du kan kjøpe Sildenafil Actavis på nett og det helt lovlig

Det er faktisk helt lovlig å kjøpe Sildenafil Actavis på nett. Men, det betinger at en del vilkår må være oppfylt. Blant annet kan potesmedisiner og andre legemidler kun importeres til privat bruk, du må bestille Sildenafil Actavis fra en aktør som driver med godkjennelse fra myndighetene i et EU/EØS land, du må ha fylt 18 år og legemiddelet du kjøper må være foreskrevet a en godkjent lege. Alle disse kravene oppfylles dersom du kjøper Sildenafil Actavis eller andre potensmedisiner fra de to nettbaserte helsetjenestene omtalt nedenfor.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

Konkurransedyktige priser og lovlig bestilling

Fra nettklinikken kan du bestille Sildenafil Actavis til konkurransedyktige priser og minst like viktig. Du kan bestille potensmedisiner helt lovlig og med visshet om at du får riktig behandling. Begge de nevnte helsetjenestene tilbyr nemlig legekonsultasjon og resept inkludert i prisen og legekonsultasjonen er viktig for at du skal kunne få en trygg og riktig behandling. Du finner all nødvendig informasjon på nettsidene til disse helsetjenestene, men vi nevner kort at din bestilling vil bli sendt fra et EU-godkjent apotek og ankomme i en diskret forpakning.

9 av 10 driver ulovlig

Tall fra myndighetene indikerer at 9 av 10 såkalte nettapotek driver ulovlig, men tallene er dessverre enda høyere. Du bør med andre ord være forsiktig når du skal kjøpe Sildenafil Actavis og andre potensmedisiner på nett, både fordi du risikerer å bryte loven og fordi du risikerer å ende opp med falske og skadelige potenspiller. Kjøp aldri potensmedisiner eller andre legemidler fra et nettsted som ikke tilbyr legekonsultasjon og som ikke opplyser om hvilke myndigheter som har godkjent deres virksomhet.

Sildenafil Actavis vs Viagra

Mange søker på frasen Sildenafil Actavis vs Viagra og svaret på det spørsmålet er forholdsvis enkelt- Sildenafil Actavis er en godkjent generisk variant av Viagra som inneholder det samme virkestoffet (Sildenafil Citrate) og den samme mengden som originalen. Effekten fra disse potensmedisinene vil med andre ord være nøyaktig den samme og den eneste forskjellen er prisen. Kort oppsummert kan du spare en del penger på å kjøpe Sildenafil Actavis.

Om dette legemiddelet

Sildenafil Actavis er som nevnt en generisk Viagra og dette er i skrivende stund den eneste generiske varianten som er godkjent. Sildenafil Actavis kan med andre ord ikke sammenlignes med andre såkalte generiske varianter som for eksempel Kamagra og Viagra proffesional. De to sistnevnte er nemlig ulovlige potensmedisiner som ikke er underlagt vestlige krav til kvalitetskontroll. Sildenafil Actavis fremstilles for øvrig i Irland og det under EU sine strenge krav til produksjon av legemidler.

På nettsidene til de to helsetjenestene hvorfra du kan bestille Sildenafil Actavis finner du informasjon om dosering, mulige bivirkninger, utsatte grupper som ikke bø benytte dette legemiddelet, med mer. Vi nevner kort at Sildenafil Actavis vanligvis virker innen 30 minutter og at effekten vil vare i 4-5 timer. Når det gjelder dosering kommer denne potensmedisinen i doser a 25, 50 og 100 mg. 25 mg gram anbefales for personer som er sensitive mot medisiner, mens 50 mg anbefales for personer som tidligere ikke har benyttet Viagra eller Sildenafil Actavis.

 

Våre kilder:

 • http://www.felleskatalogen.no/medisin/sildenafil-actavis-588293
 • http://www.rxlist.com/viagra-drug/consumer-uses.htm
 • http://www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=920
 • http://www.lommelegen.no/artikkel/viagra-mot-ereksjonssvikt
 • http://www.drugs.com/cdi/sildenafil.html
jan 15

Bivirkninger knyttet til Viagra

Viagra er en reseptbelagt potesmedisin og alle legemidler vil som kjent innebære en risiko for bivirkninger. Det ser vi litt nærmere på i dette innlegget, men det understrekes at Viagra anses som en trygg behandling av impotens. Tips om hvordan du lovlig kan bestille Viagra på nett finnes du i artikkelen Viagra og resept. og her kan du lese om en godkjent generisk Viagra.

For trygg og effektiv behandling av impotens

Som nevnt understrekes det at Viagra som inneholder virkestoffet sildenafil regnes som en trygg behandling av impotens og dette er en potensmedisin som har vært gjenstand for omfattende forskning. Det finnes imidlertid noen utsatte grupper som ikke bør benytte dette legemiddelet og det kan du lese mer om på denne siden. Effekten fra Viagra er for øvrig klinisk bevist og er et effektivt hjelpemiddel mot impotens. Legg ellers merke til at det finnes mange falske varianter av Viagra som kan være svært skadelige, noe du kan lese er om i artikkelen falske potenspiller.

Milde og kortvarige bivirkninger

I følge felleskatalogen.no er bivirkninger knyttet til bruk av Viagra og den aktive ingrediensen sildenafil vanligvis kortvarige og av en mild til moderat type. Det stemmer godt overens med studier som viser at svært få av de mange millionene som årlig bruker Viagra, opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å slutte med denne potensmedisinen. Kortvarige bivirkninger betyr for øvrig at bivirkningene som regel vil forsvinne når kroppen har vent seg til Viagra.

Milde hodepine er den vanligste bivirkningen og mer enn 1 av 10 kan oppleve dette Blant vanlige bivirkninger fra Viagra som kan forekomme hos opp mot 1 av 10 finner vi kvalme, ansiktsrødming, hetetokter og nesetetthet. Blant de mindre vanlige bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 100 finner vi oppkast, renne øyne, høyt blodtrykk, tette bihuler og neseblødning. Blant de sjeldne bivirkningene som forekommer hos opp mot 1 av 1000 finner vi besvimelse, uregelmessig hjerterytme, dobbeltsyn og nummenhet i munnen.

Utfyllende informasjon om alle mulige bivirkninger fra Viagra finnes på nettsidene til felleskatalogen.no, hos medicinenet.com, i pakningsvedlegget, samt hos den nettklinikken der du lovlig kan kjøpe Viagra og andre potensmedisiner (her kan du lese om bestilling på nett). Vi presiserer at oppriktighet er viktig når du fyller ut konsultasjonsskjemaet i forbindelse med bestilling på nett. Legen som behandler din bestilling av Viagra er avhengig av korrekte opplysninger for å unne forskrive en trygg behandling.

jan 02

Prøvepakke med potenspiller

Er du usikker på hvilke potenspiller som passer best for deg? Da bør du vurdere en prøvepakke med potensmedisiner og en nettklinikk lar deg faktisk sette sammen din egen prøvepakke. I tillegg kan du spare over 3000 kroner på å velge dette alternativet, et alternativ som både er trygt og lovlig.

Få med deg dette!

Norske helsemyndigheter fraråder kjøp av potensmedisiner på internett. Mye av grunnen til det er at du risikerer å bryte loven, at du kan ende opp med feilmedisinering, samt at du kan ende opp med falske og farlige kopier av legemidler. Vi kjenner ikke lenger til noen nettsteder hvor du trygt kan kjøpe potensmedisiner og informasjonen i denne artikkelen er dessverre ikke lenger relevant. Heldigvis finnes det et meget godt reseptfritt alternativ og på denne siden kan du lese mer og bestille et potensmiddel med dokumenterte ingredienser for økt seksuell utholdenhet og kraftigere ereksjoner.

De to nevnte helsetjenestene er begge godkjent av britiske helsemyndigheter, de selger begge autentiske legemidler og de sørger begge for at alle lovens krav er oppfylt. Det er med andre ord helt trygt å bestille en prøvepakke med potenspiller fra deres nettsider og det er i tillegg helt trygt. Legene som benyttes er EU-godkjente og det samme gjelder for apoteket som pakker og sender din bestilling.

Vigorex er et reseptfritt potensmiddel som funker

En prøvepakke med potenspiller som Cialis, Viagra, Levitra og Spedra kan som nevnt kjøpes selv om du ikke har resept fra før. Forklaringen på det er at disse helsetjenestene tilbyr resept gjennom en nettbasert legekonsultasjon og dermed er alt helt lovlig. Det å kjøpe potensmedisiner fra ulovlige nettapotek som ikke tilbyr legekonsultasjon og resept er derimot forbudt og i tillegg vil du ende opp med falske og potensielt skadelige kopier.

Prøvepakke 1

Her tilbys du en meget fleksibel prøvepakke som vi mer enn gjerne anbefaler. Du kan selv velge hvilke potenspiller som skal inngå i din pakke og du kan velge mellom alle de godkjente potensmedisinene, med unntak av Cialis Daily. Det fordi Cialis Daily er ment for daglig behandling og således ikke kan sammenlignes med de andre alternativene. Du kan med andre ord velge Viagra, Cialis, Levitra, Levitra smeltetabletter og/eller den nye potensmedisinen Spedra. Her kan du bestille denne prøvepakken og legg spesielt merke til at du faktisk kan spare mer enn 3000 kroner!

Prøvepakke 2

Her tilbys du i skrivende stund en ferdig prøvepakke med de tre mest populære potenspillene som er Viagra, Cialis og Levitra. Du får 4 tabletter av hver potensmedisin og dermed kan du selv sammenligne effekten. Selv om alle godkjente og reseptbelagte potenspiller virker på samme måte er det nemlig forskjeller i virketid, bivirkninger, med mer. Her kan du bestille denne prøvepakken som gir en meget, meget god rabatt!

Nyttig informasjon

Potenspiller som er reseptbelagte kommer som alle andre legemidler med en viss risiko for bivirkninger. I tillegg er det enkelte utsatte grupper som ikke kan bruke en eller flere av disse potensmedisinene. Nyttig og viktig informasjon om dette finnes på nettsidene til de nevnte nettklinikkene, samt på sidene til felleskatalogen og til drugs.com. Vi avslutter med en kort gjennomgang av potenspiller som du kan inkludere i din prøvepakke.

 • Cialis er tilgjengelig i doser a 10 og 20 mg og dette er en potenspille som virker lenge. Faktisk gir Cialis effekt i opp mot 36 timer, noe som er forklaringen på tilnavnet helgepillen. Effekten fra Cialis vil merkes innen 30 minutter og det aktive virkestoffet heter tadalafil. Vår omtale
 • Spedra er tilgjengelig i doser a 50, 100 og 200 mg og dette er en raskt virkende potensmedisin som gir effekt allerede innen 15 minutter. Videre er det slik at Spedra gir effekt i opp mot 6 timer og dette regnes som en potenspille med lav risiko for bivirkninger. Det aktive virkestoffet heter avanafil. Vår omtale
 • Viagra er tilgjengelig i doser a 25, 50 og 100 mg og dette er en klinisk bevist behandling av impotens som årlig foreskrives til millioner av menn. Effekten vil merkes innen 30 minutter og den vil vare i opp mot 5 timer. Det aktive virkestoffet i denne potenspillen er sildenafil. Vår omtale
 • Levitra kommer som vanlige tabletter i doser a 5, 10 og 20mg, samt som smeltetabletter i doser a 10 mg. Dette er potenspiller som virker raskt og det gjelder spesielt for smeltetablettene som vil gi effekt innen 15 minutter. Virketiden er på opp mot 5 timer og det aktive virkestoffet heter vardenafil. Vår omtale

Tips om hvordan du trygt kan kjøpe en prøvepakke med potenspiller finner du øverst i denne artikkelen. I menyen finner du våre omtaler av potensmedisiner, samt nyttig informasjon om impotens, kosttilskudd som kan hjelpe, med mer. Her kan du lese om krem mot for tidlig utløsning.

sep 16

Skal du kjøpe Kamagra?

Dersom du vurderer å kjøpe Kamagra bør du tenke deg om to ganger. Dette er nemlig en potensmedisin som er ulovlig her i Norge og en rekke andre land. Nedenfor kan du lese mer om dette, samt om hvorfor Kamagra kan være farlig. Du finner også tips om hvordan du trygt og lovlig kan kjøpe ekte potensmedisiner på nett.

Det er ulovlig å kjøpe Kamagra, uansett!

I Norge og en rekke andre vestlige land, for eksempel Storbritannia, er Kamagra ulovlig og det finnes ingen vei uten om. Det er forbudt å kjøpe Kamagra på ferie for så å ta med denne potensmedisinen hjem til Norge. Det er heller ikke tillatt å kjøpe Kamagra på nett, til tross for at mange ulovlige nettapotek hevder det motsatte. Kamagra er ikke godkjent av det norske legemiddelverket og du risikerer store bøter dersom du forsøker å bringe denne typen potenspiller inn til landet.

Ulovlig nettapotek forsøker å lure deg

«Du kan kjøpe Kamagra i ditt lokale apotek. Hvis du kjøper den på apoteket, trenger du resept. Hvis du ønsker å få Kamagra uten resept, kan du bestille potenspiller på nettet» Dette er et sitat fra en av de mange ulovlige nettapotekene som selger Kamagra og her er det noen alvorlige feil. For det første er det umulig å kjøpe Kamagra på ditt lokale apotek, fordi dette produktet som nevnt ikke er godkjent av legemiddelverket.

For det andre er det alltid ulovlig å kjøpe reseptbelagte medikamenter uten resept. Da tenker vi på det faktum at Kamagra skal inneholde det samme virkestoffet som finnes i Viagra, nemlig Sildenafil. Det er et reseptbelagt virkestoff som kun kan kjøpe lovlig fra nettklinikker som tilbyr resept gjennom en nettbasert legekonsultasjon. Slike seriøse nettsteder selger ikke Kamagra og dermed er det umulig å kjøpe Kamagra på en lovlig måte.

Derfor kan Kamagra være farlig

Det finnes minst to grunner til at Kamagra kan være skadelig og en av disse er at produksjonen foregår under en kvalitetskontroll som aldri hadde blitt godkjent her til lands. Det betyr at blant annet at mengden Sildenafil kan variere og være skadelig. For det andre er det slik at den legekonsultasjonen som seriøse nettklinikker krever er viktig, ikke bare for at du skal kunne få resept på Viagra og andre potensmedisiner. Den er viktig for at du skal får riktig behandling og for å avdekke om virkestoffet Sildenafil kan være skadelig for deg.

Slik kjøper du potensmedisiner lovlig

Det er fult mulig å kjøpe potensmedisiner som Viagra på nett, helt lovlig og uten å ha resept på forhånd. Det betinger imidlertid at du velger et seriøst nettsted som tilbyr legekonsultasjon og resept, som oppfyller alle lovens krav og som kun selger ekte potensmedisiner. Vi kjenner til to sliker nettsteder og de kan du lese mer om i denne artikkelen.

Ikke kjøp Kamagra

Riktignok kan du spare penger på å velge Kamgra i stedet for Viagra eller andre autentiske potenspiller, men vi vil på det sterkeste fraråde kjøp av Kamagra. Det både fordi det er ulovlig og fordi dette er en potenspilles som kan gi helseskade. Dersom du skulle være i tvil om de påstandene vi kommer med i denne artikkelen er korrekte, kan du jo sjekke ute artiklene nedenfor.

 • http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/viagra-kopier-med-farlige-virkestoffer/a/548622
 • http://www.legemiddelverket.no/Om_Legemiddelverket/arrangementer/Documents/7_Line%20Saxegaard_seminaret%20for%20pasientorganisasjoner%20300512.pdf

Les mer

 • Her kan du lese om falske potenspiller
 • Her kan du lese om rimeligere potensmedisiner
 • Her kan du lese om Cialis Daily
 • Her kan du lese om Viagerex
 • Her kan du lese om Propecia
 • Her kan du sammenligne Cialis og Spedra